Fagseminar Norske havner

Fagseminar Norske havner

Fagseminar 2021 avholdes fysisk i Trondheim med en "get together" 21.09.2021 og seminar 22.-23.09.2021. 

Mer informasjon om påmelding og program kommer i løpet av juni. 

 

For spørsmål ta kontakt med Arnt-Einar Litsheim. 

 

Tid: 21.-23.09.2021

Sted: Trondheim