Havnelederforum 2023

Havnelederforum 2023

Ine Marie Eriksen Søreide og Knut Arild Hareide er blant flere sterke navn på Havnelederforum 2023. Neste års kraftsamling av havneledere finner sted i Oslo den 17.-18. januar.

Vi setter flere viktige tema på dagsordenen under Havnelederforum 2023. Næringsutviklende havner. Havnenes rolle for samfunnssikkerhet, beredskap og forsyningssikkerhet. Programmet er under utforming, men vi har mye spennende på gang.

Tidligere forsvarsminister, utenriksminister, og nå leder for utenriks- og forsvarskomitéen, Ine Marie Eriksen Søreide kommer for å snakke om den sikkerhetspolitiske situasjonen i Norge og Europa, og om havnenes viktige rolle for beredskapen – lokalt, regionalt og nasjonalt.

Sjøfartsdirektør og medlem av Totalberedskapskommisjonen, Knut Arild Hareide, kommer for å orientere om kommisjonens arbeid.

Vi har også invitert næringsminister Jan Christian Vestre for å snakke om regjeringens satsing på industri og eksport – og havnenes rolle i satsingen.

En rekke stortingsrepresentanter fra næringskomiteen og transportkomiteen på Stortinget har takket ja til å delta i en politisk debatt om havnenes rolle for næringsutviklingen i årene fremover:

  • Erling Sande, leder av transportkomiteen på Stortinget (Sp)
  • Mona Fagerås, transportkomiteen (SV)
  • Nils Kristen Sandtrøen, transportkomiteen (Ap)
  • Lene Westgaard-Halle, næringskomiteen (Ap)
  • Sivert Bjørnstad, næringskomiteen (FrP)
  • Alfred Bjørlo, næringskomiteen (V)

Det vil bli avholdt årsmøte for Norske Havner under samlingen.

Vi ser frem til å treffe dere alle i et forum som skal være både hyggelig og matnyttig!

MELD DEG PÅ


Bildet viser et muntert øyeblikk på Havnelederforum 2022. Vi satser på flere slike øyeblikk under Havnelederforum 2023.