Onlinekurs Brann og redning. [Pris: 650 kr.]

Kriseledelse og oppfølging av brann- og redningsmannskap

Kurs online •

Skredulykken på Gjerdrum var stor og kompleks. Ulykken viser at god kompetanse på kriseledelse og oppfølging av mannskaper som har stått i krevende situasjoner er nødvendige verktøy for brann og redning. Dette online-kurset gir deg mange nyttige tips og en dypere forståelse.

Ved store ulykker som kvikkleiereskredet på Gjerdrum i 2021 må du som leder i brann og redning ha en plan for håndtering av krisen. I tillegg må du ha et opplegg klart som både bidrar til forebygging og håndtering av sterke inntrykk som mannskaper kan utsettes for.

Nå kan du få med deg Samfunnsbedriftenes online-kurs om operativ krisehåndtering og forebygging og oppfølging av traumer hos ansatte. Kurset ble opprinnelig holdt som et webinar 15. desember 2020.

Innlederne har førstehåndskunnskap og erfaringer både i operativ kriseledelse og oppfølging av ansatte etter tøffe opplevelser fra henholdsvis politiet, Forsvaret og brann og redning.

Program

Krisehåndtering

Operativ krisehåndtering – hva trenger jeg som leder av verktøy, metodikk og kompetanse for å håndtere kriser

 • Nasjonal beredskap og krisehåndtering – verktøy og metodikk Erling Olstad, Politihøgskolen
 • Fra nasjonal krisehåndtering til interkommunalt ansvar for beredskap – erfaringer og utfordringer Anders Løberg, brann og redningssjef Øvre Romerike brann og redning
 • Operativ håndtering av kriser – erfaringer og rutiner for krisehåndtering i Bergen brannvesen. Leif Linde, brann- og redningssjef, Bergen brannvesen
 • Diskusjon

Forebygging og oppfølging av stress og traumer

Oppfølging av ansatte som har vært eksponert for stress og traumer i tjenesten

 • Forebygging og oppfølging av ansatte som har vært eksponert for stress og traumer i tjenesten
  • Brannsjef Knut Berg Bensten og utrykningsleder Glen Ivar Knabenes, Brannvesenet Sør IKS om erfaringer og forslag til tiltak etter dødsulykken under utrykning i 2019
  • Brannsjef Arne Stadheim, Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS deler rutiner for oppfølging av egne mannskaper med eksempler fra en stygg drapssak med barn involvert på Lillestrøm
 • Hva kan brann og redning lære av Forsvaret? Forsvaret har gått fra ingen oppfølging etter for eksempel utenlandsinnsats til en systematisk tilnærming til debrief underveis og etter endt tjeneste– oberstløytnant og psykiater Tore ​Tveitstul, sjef Institutt for militær psykiatri og stressmestring, Forsvarets sanitet
 • Diskusjon