Søk

Kravene skjerpes – er din virksomhet forberedt?

Bærekraftsdagen 2023

Montasje: Jill Johannessen, Samfunnsbedriftene
7. mars 2023 9:00 - 14:45 Oslo
Publisert:
13. desember 2022

Bærekraftsdagen 2023 gjør deg og din virksomhet i bedre i stand til å møte samfunnets krav og forventinger til bærekraftige virksomheter. Erik Solheim er blant de mange inspirerende innlederne du får møte denne dagen.

Mange av våre medlemmer etterspør mer kunnskap om bærekraft. Dette tar vi på stort alvor og har derfor bestemt oss for å arrangere en egen bærekraftsdag tirsdag 7. mars i Oslo, og vi har valgt å gjøre dette i samarbeid med advokatfirmaet Bull & Co
Bærekraftsdagen skal gi deg det store bildet, oversikt over lovkrav, og praktiske innsikter. Den passer både for deg som er i startgropen på bærekraftsarbeidet, for deg som lurer på lovverket, for deg som trenger et spark for å komme i gang med bærekratsrapportering eller rett og slett trenger inspirasjon til å løfte bærekraftsarbeidet til nye høyder.
I den første delen ser vi på det store bildet. Hvem er vel bedre til å gi oss et overblikk over den internasjonale utviklingen enn Erik Solheim? Han har viet livet til grønn politikk, først her hjemme som miljøvernminister, senere internasjonalt som fredsmekler og forkjemper for grønn business og bærekraftig utvikling.
I denne bolken utforsker vi også hvilke følger den internasjonale utviklingen får for regjeringens politikk og hva økt fokus på bærekraft betyr for kommuner og kommunale virksomheter. Kjetil Bjørklund, fagleder klima i KS vil gi oss et innblikk i hva omstilling til et lavutslippssamfunn betyr forkommunesektoren.
I den andre delen gir Advokatfirmaet Bull & Co. deg oversikten over krav og regler som gjelder. Hvem må rapportere på bærekraft først? Hvordan være best mulig forberedt til å rapportere ved lov eller forventinger fra ulike interesser, enten det er eiere, banken eller innbyggerne? 
I den tredje delen ser vi på verdien av helhetlig bærekraftsarbeid og rapportering. Christine Lundberg Larsen fra Amesto Footprint skal blant annet snakke om digitale løsninger for bærekraftsrapportering, som hensyntar den triple bunnlinjen. Selskapet er kåret til Norges tredje mest innovative virksomhet.
I tillegg får vi høre flere inspirerende caser fra våre medlemsbedrifter.
Vi i Samfunnsbedriftene gleder oss stort til å samle flest mulig av våre medlemmer til faglig påfyll og diskutere viktige bærekrafttema. Velkommen!

Program: Bærekraftsdagen 2023

09.15 Registrering og kaffe
10.00 Velkommen
Øivind Brevik, administrerende direktør i Samfunnsbedriftene
10.05-11.25 Bærekraftige samfunn – det store bildet

«Plantenes tilstand – nærmer vi oss vippepunktet?» (video)
Minidokumentar med Kikki Kleiven, direktør på Bjerknesenteret for klimaforskning, produsert av Jill Johannessen, Samfunnsbedriftene
Klima -og naturkrise som drivere for endring – hva betyr det for Norge?
Erik Solheim, Erik Solheim, tidligere Norges klima- og miljøvernminister og Utviklingsminister, og med solid internasjonal erfaring fra bl.a. OECD og FN, samt som fredsmekler.
Hva er regjeringens bærekraftspolitikk? Hva betyr den for offentlige virksomheter?
Stortingspolitiker Marianne Sivertsen Næss (AP), leder av Energi- og miljøkomiteen
Omstilling i praksis: Slik jobber Stavanger kommune med bærekraftig omstilling
Ordfører i Stavanger Kari Nessa (AP), (ikke bekreftet)
Hva betyr omstilling til et lavutslippssamfunn for kommunesektoren? Hvilken rolle har de kommunale selskapene i deres bærekraftsambisjoner? Kjetil Bjørklund, fagleder klima, KS

11.25-12.15 Minglelunsj

12.15-13:45 Ansvarlige virksomheter – kravene kommer
Taksonomi - hva er det? Gjelder kravene din virksomhet?
Advokat Andreas Wahl i Bull & Co Advokatfirma
Åpenhetsloven og krav til kartlegging av menneskerettigheter. Hva omfattes av menneskerettighetene og hvordan gjøre en kartlegging?
Advokat Cathrine Hambro i Bull & Co Advokatfirma
Hvordan sikrer gjenvinningsselskapet Ragn-Sells AS og IKEA Norge i praksis at kravene til anstendig arbeidsforhold oppfylles? HR-leder i Ragn-Sells AS, Susanne Schumann (ikke bekreftet)
Fontenehuset – hvordan bidra til at de som ellers faller utenfor arbeidslivet kan få en meningsfylt arbeidshverdag? (ikke bekreftet)
13:45-14:00 Pause
14.00-15.40 Verdien av helhetlig bærekraftsarbeid -og rapportering
People, Planet og Profit henger på greip: Digitale løsninger for bærekraftsrapportering. Ny nordisk standard for bærekraftsrapportering for SMB v/ Christine Lundberg Larsen, Head of Amesto Footprint, kåret til Norges tredje mest innovative virksomhet.
Bærekraftig verdiskapning: Bærekraftig strategi, resultater og fokus fremover gjennom sin bærkraftsrapportering (innleder ikke bekreftet)
Smutringsøkonomi som metode og i praksis: Bærekraftssjef i HAV Eiendom, Oslo Havns eget eiendomselskap, Marie Indrelid Winsvold, tar oss igjennom reisen deres så langt i Grønlikaia-prosjektet i Oslo for å realisere smultringøkonomi i moderne, norsk byutvikling.
Bærekraftige forretningsmodeller: Med sirkularitet i pannebrasken: Fra strategi til handling. Bærekraftsjef Arne J. Tuvin og Kommunikasjonssjef Eva Skjold i Renovasjonsselskapet BIR
15.40-15.45 Oppsummering av dagen og veien videre v/ adm.dir. Øivind Brevik, Samfunnsbedriftene
Påmeldingsfrist:
24. februar 2023
Kontakt:
Jill Johannessen
Bilde av Jill Johannessen. Foto: Nicolay Biørn-Lian
Fagsjef for bærekraft
959 65 398
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
E-post: Invoice.155358@vismabpo.no
EHF: 9908912868222
Samfunnsbedriftene 155358
c/o Azets Insight AS Postboks 8930
7439 Trondheim
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern