Søk

Nettverk for å øke andel kvinner i lederstillinger

Kvinner i samfunnsbedriftene

Her snakker Trine Skei Grande på et alumnitreff i Kvinner i Samfunnsbedriftene som ble avholdt 13. juni 2023 på Blinderen gård i Oslo. Foto: Jill Johannessen.
Networking - 23. april 2024 - 24. april 2024 Haakon VIIs gate 90161 Oslo, 6. etasje.
Publisert:
15. september 2023

Selvutvikling er nå blitt en del av pakka for alle deltakerne i Kvinner i samfunnsbedriftene. Den siste av tre samlinger går 23.-24. april 2024. Tema er: Kvinnene inntar styrerommene - kan jeg bli en av de nye kvinnene?

Vårt nettverk Kvinner i samfunnsbedriftene skal bidra til å øke andelen kvinner i ledelsen og i styrene hos våre medlemmer. Vi er nå i gang med tredje runde med samlinger.
Denne gangen tilbyr vi også, sammen med Visindi, personlig coaching - altså selvutvikling - under og mellom samlingene. Som deltaker får du veileding i hvordan du kan styrke din posisjon i en organisasjon med mange menn. Visindi har lang erfaring med lederutvikling.
Kvinner i samfunnsbedriftene ble opprinnelig etablert fordi det fortsatt er slik at menn dominerer i ledelsen av svært mange kommunale selskaper.

Mannstunge bransjer

På energiområdet er hele 97 prosent av daglige ledere menn, og det er ikke veldig mye bedre innen brann/redning (94 prosent), avfall (88 prosent), havner (88 prosent) og vann og avløp (83 prosent). Dette ønsker vi å gjøre noe med.
-Vi er nå i gang med å rekruttere deltakere til tredje samling og håper flere kvinner vil være med på egenutvikling for å posisjonere seg til å ta lederroller i kommunale bedrifter, og kanskje styreverv.
Det sier direktør Pia Farstad von Hall, som er ansvarlig for programmet i Samfunnsbedriftene.

Bli del av et nettverk

- I tillegg til å delta på selve samlingene vil de av dere som er med bli invitert til en årlig nettverkssamling med tidligere deltakere. Så langt har over 50 kvinner vært med. Årets nettverkssamling ble arrangert i juni på Blindern gård i Oslo.
- Å bygge nettverk mellom kvinner i kommunal sektor er en viktig del av det å utvikle seg som leder og toppleder. Programmet Kvinner i samfunnsbedriftene legger til rette for dette.
----------------------

Tre samlinger

Dette kullet med Kvinner i samfunnsbedriftene vil ha følgende tre samlinger:
7-8. november. Hovedtema: Å være leder og jobbe strategisk i vanskelige tider
23-24. januar. Hovedtema: En bærekraftig ledergjerning
23-24. april. Hovedtema: Jeg inntar styreplassen - hva nå?
Alle samlinger foregår hos Samfunnsbedriftene i Haakon VIIs gate 90161 Oslo, 6. etasje.
----------------------

Program første samling

7.-8. november 2023
Tema: Å være leder og jobbe strategisk i vanskelige tider
Hvordan lede i en urolig verden?
Strategiarbeid – hva innebærer det?
Sted: Møterom Lederen, Samfunnsbedriftene, Haakon VIIs gate 9, Oslo

Dag 1

7. november, oppstart klokken 10.00.
Oppmøte hos Samfunnsbedriftene – vi går sammen til Stortinget kl. 09.30
Oppstart på Stortinget
10.00 En verden i endring hvordan påvirker det kommunene?
v/stortingsrepresentant Ola Elvestuen, stortingsrepresentant, Venstre
11.00 Hvorfor er det viktig med kvinner i ledende stillinger og i styrer i kommunene?
v/stortingsrepresentant Åse Kristin Ask Bakk, Arbeiderpartiet
12.00 Vi flytter oss fra Stortinget til Samfunnsbedriftene
12.30 Lunsj hos Samfunnsbedriftene
13.30 Hva er grunnlaget for en god strategi? Hvordan lykkes med strategiarbeidet?
v/Kirsti Christie, HR/organisasjons- og strategidirektør i over 20 år i hhv.
Nycomed/GE Healthcare, Dagbladet, Norsk Folkehjelp, SN Power/Statkraft, EVRY og Vinmonopolet
14.30 Hva kjennetegner en god leder? 
v/Jenny Homme, partner, Visindi
15.30 Pause
16.00 Strategisk lederskap i praksis
v/Bente Gansum Daazenko, daglig leder, BIR Nyverdi AS
16.45 Hva forventer du av de tre samlingene? v/Johanne Solheim, Samfunnsbedriftene
17.00 Avslutning
19.00 Middag i Oslo sentrum

Dag 2

8. november, oppstart klokken 09.00.
09.00 Om å ta ansvar for egen utvikling v/Jenny Homme, partner, Visindi
11.00 Pause
11.30 Strategisk lederskap i praksis I v/ Ragnhild Borchgrevink, adm.dir, VEAS
12.30 Lunsj
13.30 Menneskene i en organisasjon i endring og utvikling 
Cathrin Bretzeg, Chief People & Culture Officer, HydrogenPro,
blant annet tidligere HR-direktør i Kongsberg Oil and Gas Technologies
14.15 Hva tar jeg med meg fra første samling? Jenny Homme, Visindi
15.00 Avslutning
---------------------------

Program andre samling

23.-24. januar 2024
Tema: Lederskap for en bærekraftig fremtid
Sted: Møterom Lederen, Samfunnsbedriftene, Haakon VIIs gate 9, Oslo

Dag 1

10.00 Hvorfor skal kommunale bedrifter jobbe med bærekraft? Øivind Breivik, adm.dir. Samfunnsbedriftene
10.30 FNs bærekraftsmål: Hva er status i kommunenorge - dilemma og målkonflikter Anne Romsaas, Fagsjef for FNs bærekraftsmål, KS
11.30 Bærekraftig strategi: fra strategi til handling i Samfunnsbedriftene Jill Johannessen, fagsjef bærekraft Samfunnsbedriftene
12.00 Lunsj
13.00 Kompetanse for grønn utvikling – utfordringer og muligheter Hanne Børrestuen, spesialrådgiver arbeidsliv, KS
13.45 Bærekraft og teknologi: to sider av samme sak Kirsti Kierulf, adm. dir. Norsk Kommunalteknisk Forening
14.30 Pause
15.00 Personlig utvikling – hva har skjedd siden sist og hva skjer fremover? Jenny Homme, partner, Visindi
17.00 Avslutning dag 1
19.00 Middag

Dag 2

09.00 Bærekraftsarbeid er grunnleggende i alle kommuner
ordfører Lene Conradi, Asker kommune
09.30 Mange kommuner og andre offentlige virksomheter bryter likestillingsloven - ikke bli en del av statistikken! Retterås Rønnaug Mathiassen, avd.leder Rettleiingsavdelinga, Likestillings- og diskrimineringsombudet
10.05 Et fyrtårn for sosial bærekraft: «Likestilt Arbeidsliv», Patricia Hartmann, prosjektleder for Likestilt Arbeidsliv, Agder fylkeskommune
10.45 Pause
11.00 Å få noen i jobb er sosial bærekraft i praksis Rune Kvarme, arbeidsinkludering Samfunnsbedriftene
11.30 Sirkulære forretningsmodeller – hvor enkelt er det i praksis? Anine Dedekam-Moldskred, grunnlegger av Fikse
12.00 Lunsj
12.30 Vi besøker Oslo Havn: Mer transport på sjø – nullutslippshavn på sikt Heidi Neilson, miljøsjef Oslo havn
15.00 Avslutning dag 2
----------------------------

Program tredje samling

23.-24. april 2024
Tema: Kvinnene inntar styrerommene - kan jeg bli en av de nye kvinnene?
Sted: Møterom Lederen, Samfunnsbedriftene, Haakon VIIs gate 9, Oslo

DAG 1

10.00 - Velkommen ved Pia Farstad von Hall, direktør for samfunnskontakt
10.15 - Kvinner, lederskap og bærekraft - Hvorfor din stemme er viktig.
Thina Margrethe Saltvedt, sjefanalytiker for bærekraftig finans, Nordea.
10.45 - Kvinner i styrerommet – hvordan ta din plass.
Ane Sofie Tømmerås, styreleder i Østfold energi
11.45 - Styremedlemedlemmers oppgaver og rettslige ansvar – hva betyr det for deg?
Agnete B. Sommerset, juridisk direktør, Samfunnsbedriftene
12.30 - Lunsj
13.30 - Styrets rolle og ansvar for styring og kontroll i virksomheten
Morten Thuve, partner og leder BDO consulting
14.30 – Hvordan jobber staten som eier, med styrevalg?
Yngvild Goplen, fagdirektør, Nærings- og fiskeridepartementet
15:00 – 17:00 – Workshop med Visindi
Ledet av Jenny Homme og Gro Krigsvoll
Overordnet tema: Kommunikasjon
Del 1 – Du presenterer deg!
Del 2- Hvordan få gjennomslag?
Vi takker av for dagen, og drar videre til felles middag på en restaurant i nærheten.
17.00 Middag

DAG 2

09.00 - Posisjonering for styreverv – hvordan tørre å stikke hodet frem?
Bente Kvam Kristoffersen, daglig leder i Trigger
10.00 - TBC
11.00 - 12.00 – Lunsj
12:00 – 14:00 – Workshop med Visindi
Ledet av Jenny Homme og Gro Krigsvoll
Overordnet tema: Kommunikasjon
Del 1 – Konflikt og uenighet
Del 2- Inspirasjon
14.00 - Veien videre – hva nå?
Hva tar du med videre, faglig og personlig?
15.00 - Avslutning. Takk for nå, og på gjensyn!
Kontakt:
Pia Farstad von Hall
Bilde av Pia Farstad von Hall. Foto: Jill Johannessen.
Direktør for samfunnskontakt
971 00 904
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern