Søk

Økonomiforståelse for styremedlemmer

Økonomiillustrasjon med grafer og årstall.
Foto: Shutterstock
Course - 10. oktober 2024 7:00 - 10:00 Oslo / digitalt
Publisert:
25. juni 2024

Vi arrangerer kurs i økonomiforståelse som retter seg primært mot ikke-økonomer og styremedlemmer som ønsker å få en grunnleggende økonomisk forståelse.

Er du styremedlem, eller har du lyst til å bli styremedlem? Er du ikke utdannet økonom? Er du ikke veldig vant til å lese regnskap og budsjetter? Trenger du mer innsikt i økonomiforståelse i et selskap?
Vi har vi gleden av å tilby et kurs i grunnleggende økonomiforståelse for styremedlemmer 10. oktober. Man kan delta både fysisk og digitalt, og kurset holdes dagen etter styrekurset 9. oktober, slik at interesserte kan få med seg begge.
Kurset holdes av Knut Riksen jr. og Morten Thuve i BDO. De vil gi deg en innføring i å lese et regnskap og forstå selskapets økonomiske helse. Det er en viktig del av å være et ansvarlig styremedlem.
Selskapslovgivningen stiller en rekke krav som styremedlemmer har et rettslig ansvar for å ivareta gjennom tilsyns- og forvaltningsansvaret. Flere av disse kravene krever økonomisk innsikt og regnskapsforståelse. Slik kompetanse er viktig for styremedlemmer som skal treffe gode beslutninger for å sikre selskapet god, videre drift og utvikling, for å fatte strategiske valg, og for å ivareta styrets kontrollansvar.

Målgruppe

Kurset retter seg primært mot ikke-økonomer og styremedlemmer som ønsker å få introduksjon og en grunnleggende økonomisk forståelse for å styrke eget grunnlag for å fatte styrebeslutninger i kommunalt eide selskaper.

Kursets målsettinger

 1. Gi styremedlemmer en grunnleggende forståelse av økonomiske prinsipper og regnskapsanalyse.
 2. Gi eksempler på relevante verktøy for å tolke økonomiske rapporter og ta informerte beslutninger.
 3. Øke forståelsen for økonomisk strategi, finansiering, risikostyring og internkontroll.
 4. Skape trygghet og selvtillit hos styremedlemmer uten økonomibakgrunn til å delta aktivt i økonomiske diskusjoner.

Agenda

09:00 - 09:05 | Velkomst og Introduksjon
 • presentasjon av kursets formal, mål og instruktør
09:05 - 9:30 | Grunnleggende økonomiske prinsipper
 • Hva er økonomi?
 • Nøkkelbegreper: Inntekter, kostnader, fortjeneste, kontantstrøm
 • Forskjellen mellom bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi, finansregnskap og driftsregnskap
 • Ulike regnskapsprinsipper (God Kommunal Regnskapsskikk vs God Regnskapsskikk)
09:30 - 10:00 | Regnskapsforståelse
 • Introduksjon til regnskap
 • Balanseregnskap: Eiendeler, gjeld og egenkapital
 • Resultatregnskap: Inntekter og kostnader
 • Kontantstrømoppstilling
10:00 - 10:10 | Pause 
10:10 - 11:10 | Regnskapsanalyse
 • Hvordan lese og tolke et regnskap
 • Nøkkeltall og indikatorer: Likviditet, soliditet, lønnsomhet.
 • Hva er de kritiske måltallene?
 • Praktiske case og diskusjon
11:10 - 11:45 | Økonomistyring og Budsjettering
 • Hva er økonomistyring?
 • Budsjettprosessen del av styrets årshjul, styrings- og kontrollverktøy: Fra strategi til oppfølging.
 • Ulike budsjetter: likviditet, prosjekt, drift og investering
 • Rapportering som styringsverktøy: Budsjett, prognose og faktisk resultat
11:45 - 12:00 | Oppsummering og Spørsmål
- Oppsummering av dagens læringspunkter
- Åpen spørsmålsrunde
(Med forbehold om mindre endringer i tidsplanen.)

Oppsummert

Kurset vil gi deg vil gi en praktisk innføring i økonomisk styring, og sikre at du ivaretar ditt personlige juridiske ansvar som styremedlem, i tillegg til at du kan bidra aktivt og med selvtillit i alle aspekter av styrets arbeid. Velkommen til en dag med læring og utvikling!

Påmelding

Pris:
 • Fysisk: kr. 2.500 (lett servering i pausen)
 • Webinar: kr. 2.000
Prisen gjelder per person som deltar – også på webinar. Dersom hele styret deltar på kurset, får dere 300,- i rabatt for hver person som deltar.
Hvis du melder deg på både styrekurset 9. oktober og kurs i økonomiforståelse 10. oktober, får du en rabatt på kr. 500,- totalt.
(Hvis kurset skulle bli avlyst, vil innbetalt deltakeravgift bli refundert.)
Påmeldingsfrist:
3. oktober 2024
Kontakt:
Didrik Greve Økland
Bilde av Didrik Greve Økland. Foto: Jill Johannesse.
Advokat
907 87 536
Send en e-post

Kursholdere

Portrett
Morten Thuve. Foto: BDO
Morten Thuve er partner i BDO og siviløkonom med revisorbakgrunn og over 30 års konsulenterfaring. Dette omfatter også lang erfaring innen styring, kontroll og organisering av kommunalt eide selskaper.
Han leder BDOs norske konsulentvirksomhet og har et globalt bransjeansvar for offentlig sektor i BDO. Som partner i BDO har han hatt ansvar for de fleste oppdrag BDO har hatt for kommunal eide selskaper, eller vurdering av eierstyringen av disse.
Thuve kjenner derfor godt til sektoren og besitter en bred kompetanse om mange kommunalt eide selskaper. Han er mye brukt som foredragsholder og har også undervisningserfaring.
Portrett av Knut Riksen Jr. med hvit bakgrunn.
Knut Riksen Jr. Foto: BDO
Knut Riksen jr., er direktør i BDO. Han er siviløkonom med fagansvar innen CFO-støtte, risiko og styring.
Utover 15 års konsulenterfaring, besitter han også en lang erfaring som økonomidirektør i flere offentlige styrte virksomheter som rapporterer til styrer, samt operativ erfaring innen regnskap og økonomi.
Riksen har lang styreerfaring og erfaring innen eierstyring. Han er dermed godt kjent med de områder en som styremedlem i kommunalt eide selskaper ofte trenger å være oppmerksom på.
Riksen er kunnskapsrik, noe som han gjerne deler med sine omgivelser. Han er derfor ofte brukt som foredragsholder innen en rekke områder.

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern