Søk

IKS og offentlighetsloven:

Webinar om åpne representantskapsmøter i IKS

Vei med broer som slynger seg fra holme til holme i skjærgård på Nord-Vestlandet
Topografi, bosettingsmønstre og kultur bidrar til at IKS er en populær selskapsform i Kommune-Norge. Her fra Atlanterhavsveien i Møre og Romsdal. Foto: Secret Travel Guide / Unsplash
Webinar - 31. januar 2024 11:00 - 13:00
Publisert:
12. oktober 2023

Alle interkommunale selskap som er omfattet av offentlighetsloven skal fra 1. januar 2024 følge det nye kravet i IKS-loven om åpne møter i representantskapet (eierorganet).

Samfunnsbedriftene arrangerer webinar om reglene om møteoffentlighet i IKS. Det er viktig at alle interkommunale selskap er godt kjent med de nye reglene som vil gjelde.
De bør ha god kunnskap om hvordan kravet til møteoffentlighet skal ivaretas, og når det er adgang til å lukke representantskapsmøtet.

Hva tar webinaret for seg?

• Bakgrunnen for nye krav til møteoffentlighet i IKS
• Hva innebærer kravet om møteoffentlighet i praksis?
  • Krav til offentlig kunngjøring
  • Krav til gjennomføring av møtet (egnede lokaler, tilhørere, strømming mv.)
  • Offentliggjøring av saksdokumenter
  • Offentliggjøring av møteprotokoll
• Når kan eller skal møtet i representantskapet lukkes for allmennheten?
• Gjennomgang av de sentrale lukkingsgrunnene
  • Opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt
  • Personvernhensyn
  • Hensynet til tungtveiende offentlige interesser
• Lukkingsvedtaket – hvem, hva, hvordan
• Klage på lukking av møte

Fakta om webinaret

Tid: 31. januar kl. 12.00-14.00
Pris: Kr. 1.900,- per person for medlem / kr. 2.500,- per person for ikke-medlem
Sted: Alle får lenke tilsendt dagen før for å delta i webinaret.
Kursholder: advokat Elen Schmedling Gimnæs
Kontakt:
Elen Schmedling Gimnæs
Bilde av Elen Schmedling Gimnæs. Foto: Jill Johannessen.
Advokat
482 87 550
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern