Søk

Webinar om selvkost

Mann med søppelbil som tømmer søppel på gjenvinningsstasjon.
Renovasjon er blant tjenestene som drives etter selvkostprinsippet. 18. september arranger vi et eget webinar om selvkostretlene. Foto: Jill Johannessen
Webinar - 18. september 2024 8:00 - 10:00 Digitalt
Publisert:
25. juni 2024

I samarbeid med NKRF – kontroll og revisjon i kommunene, arrangerer Samfunnsbedriftene webinar om selvkostreglene 18. september.

Dato: Onsdag 18. september 2024
Tid:
 Kl. 10.00-12.00
Målgruppe: Ansatte i kommunale selskaper, revisorer i kommuner og kommunale selskaper og andre som arbeider med selvkosttjenester og selvkostreglene.
Webinaret er delt i tre deler:
  • Det gis en overordnet innføring i det rettslige rammeverket rundt selvkostreglene, og de grunnleggende prinsipper og regler som gjelder for beregning av selvkost. Det orienteres kort om utvikling og siste endringer på området, herunder om ny revidert selvkostveileder fra KDD.
    Innleder: Advokat Elen Schmedling Gimnæs i Samfunnsbedriftene
  • Vi ser nærmere på forholdet mellom eierkommunen og selskapet som produserer selvkosttjenesten. Hvem gjør hva? Hvor skal regnskapet og selvkostfondet ligge? Må både kommunen og selskapet ha egne selvkostregnskap? Hvordan skal/kan oppgavene fordeles, m.m.
    Innleder: Seniorrådgiver Knut Erik Lie i NKRF
  • Vi får også høre om håndtering av selvkostreglene fra et mer praktisk ståsted. Ulike problemstillinger og erfaringer knyttet til arbeid med selvkosttjenester og selvkostreglene. Er det f.eks. mulig å ivareta en målsetting om «lik pris for like tjenester» i et interkommunalt selskap som yter selvkosttjenester?
    Innleder: Regnskapsrevisor Knut Tanem i Revisjon Midt-Norge SA
Mot slutten av webinaret åpnes det for spørsmål og eventuelle refleksjoner fra deltakerne.
Pris medlemmer: Kr. 1.900
Pris ikke-medlemmer: Kr. 2.500
Påmeldingsfrist:
17. september 2024
Kontakt:
Elen Schmedling Gimnæs
Bilde av Elen Schmedling Gimnæs. Foto: Jill Johannessen.
Advokat
482 87 550
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern