BLI MEDLEM

BLI MEDLEM

Som bedriftsleder har du mye ansvar. Ønsker du støtte i rollen som arbeidsgiver? Skal vi jobbe for å gi bransjen din bedre rammevilkår?

Samfunnsbedriftene er den ledende arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen for kommunalt eide selskaper i Norge. Vi organiserer rundt 550 bedrifter innen en rekke bransjer. Energi, avfall, havn og brann/redning er de største, men vi har også mange medlemmer innen vann og avløp, økonomi, revisjon, pensjon, kompetanse, eiendom, kultur, helse, IKT og samferdsel.

Som medlem i Samfunnsbedriftene får du:

  • Et tydelig, attraktivt og anstendig avtaleverk som gir merverdi for både ansatte og bedrift.
  • Egne arbeidsrettsjurister som gir råd, veiledning og kurs som støtter deg i rollen som arbeidsgiver. De bistår blant annet i personalsaker og forhandler frem tariffavtaler.
  • En interesseorganisasjon som taler din sak overfor myndigheter regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
  • Juridiske råd som er tilpasset selskaper i kommunalt eie. Våre advokater er svært gode på kommunalt eierskap og selskapsetablering.
  • Dele kunnskap og erfaring med andre kommunalt eide bedrifter på tvers av en rekke bransjer. Vi tilbyr møteplasser, nettverk og kurs for både medarbeidere, ledere og styrer.
  • Medlemsservice som hjelper deg med å finne gode løsninger for akkurat din bedrift.

Våre viktigste oppgaver er å:

  • Drive rådgivning og kursvirksomhet for å støtte medlemmene i rollen som arbeidsgiver, og delta i forhandlinger av tariffavtaler for kommunalt eide bedrifter.
  • Gi juridiske råd som er tilpasset medlemmene, spesielt om eierskap, offentlige anskaffelser og selskapsetablering.
  • Arbeide for bedre rammebetingelser slik at våre medlemsbedrifter kan levere gode og bærekraftige tjenester til innbyggere og næringsliv. Vårt næringspolitiske arbeid skjer både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
  • Arrangere møteplasser og skape nettverk der medlemmer kan møtes både innen og på tvers av alle bransjer for å utveksle erfaringer og hente inspirasjon.


For å vite mer om medlemsskap i Samfunnsbedriftene kan du også ringe oss på 24 13 27 00 eller sende e-post. Vi kan også gjennomføre et Zoom-møte, eventuelt komme på besøk til dere dersom helsemyndighetene åpner for slike besøk.

Her finner du Samfunnsbedriftenes kontingentsatser

Her finner du INNMELDINGSSKJEMA

 

Foto: Nathan Lindahl/Unsplash