Avfall

 

Arbeidet med avfallsmeldingen (Dette foredraget blir ikke lagt ut).
Else-May Botten (Ap)

Østfold avfallssortering
Johnny Sundby, daglig leder, Movar

Erfaring med konkurranseutsetting av renovasjonstjenester
Johan Remmen, daglig leder Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS

Hvorfor er like pris og lik tjeneste best?
Geir Tore Leira, Innherred Renovasjon IKS

Kommunenes samfunnsoppdrag og rolle for å nå fellesskapets miljømål
Lasse Hansen, adm. dir. KS

Samfunnsansvar - Hva betyr det for oss?
Svein Kamfjord, direktør, KS Bedrift Avfall

Hva og hvordan følge opp Stortingsmelding 45
Svein Kamfjord, direktør, KS Bedrift Avfall