Presentasjoner fra plenum

18. april

I en verden som endrer seg raskere enn noen gang- Hvordan tilpasser Telenor seg?
Berit Svendsen, adm. direktør, Telenor Norge.

Hvordan få gjennomslag for gode ideer og teknologi? (Dette foredraget blir ikke lagt ut).
Rune Garborg, adm. direktør i VIPPS.

Future Leaders – et lederutviklingsprogram for unge (Dette foredraget blir ikke lagt ut).
Elin Nørve, gründer og daglig leder

Ledelse - hvordan ruste seg for morgendagens utfordringer?
Rune Larsen, brannsjef, Mosseregionen interkommunale brann og redning

Hvordan kan innovasjonstrening være nøkkelen til ny verdiskapning og inkludering av høykompetente nykommere med flyktningbakgrunn?
Marte Sootholtet, In:Progress: Inkludering = innovasjon og inspirasjon.

Hvordan hacke et IT-system? (Dette foredraget blir ikke lagt ut).
Robert Malmgren, IT-konsulent.

Hackere og andre digitale trusler - Hva kan vi gjøre med det, da?
Arthur Gjengstø, direktør for sikkerhet og beredskap i BDO.

Hvordan jobbes det med trusler og sikkerhet i Norge?
Hans Kristian Pretorius, avd. direktør for IKT-sikkerhet i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

 

19. april

Digital Future - Framtidens arbeidsliv
Silvija Seres, profilert bedriftsrådgiver, president i Polyteknisk Forening og styremedlem i mange offentlige og private selskap

Strategisk kommunikasjon og bruk av sosiale medier som et konkurransefortrinn
Maren Bækkelund Ellingsen, partner i kommunikasjonsbyrået WergelandApenes

Klynge-samarbeid
Per Erik Dalen, daglig leder i ÅKP - regionens innovasjonsselskap for næringslivet og det offentlige

Utvikling av tunnelsikkerhet i Norge gjennom Rogaland-klyngen "Norwegian safety tunnel cluster"
Henry Ove Berg, rådgiver (og tidligere brannsjef) i Rogaland brann og redning, og Helen Roth, daglig leder i Norwegian Tunnel Saftey Cluster

Digital diagnose i Øvre Eiker kommune
Trude Andresen, rådmann i Øvre Eiker kommune

Digitalisering – korleis blir framtida?
Andreas Chr. Nørve, rådmann i Vanylven kommune

Digitalisering i – erfaringer fra BIR - Bergensregionens interkommunale renovasjonsselskap
André Tangen, digitaliseringssjef i BIR

Digital transformasjon er HR – ikke IT (Dette foredraget blir ikke lagt ut).
Anette Mellbye, rådgiver og tidligere adm. dir i Aftenposten Mobil.

Fem forslag til hvordan samfunnsbedrifter kan møte en verden i digital endring
Torgeir Micaelsen, Aktiver AS, tidligere stortingspolitiker

Nyby.no - et digitalt verktøy som kobler ressurser og behov i samfunnet vårt. (Dette foredraget blir ikke lagt ut).
Fredrik Gulowsen, daglig leder Nyby

Hvordan gjøre det umulige mulig – bygge hytte på månen?
Mikael Genberg, kunstner og entreprenør