Brann og redning

 

Fagsesjon Beredskap brann og redning
Øistein Gjølberg Karlsen, direktør KS Bedrift Brann og Redning

Hvordan jobbes det med å unngå unødig eksponering for skadelige stoffer i Brann-Norge?
Astrid Lund Ramstad, sjefingeniør i Arbeidstilsynet

Kreftrisiko blant brannmenn - Status, foreløpige resultater og veien videre
Cecilie Rosting, postdoktor, og Karl-Christian Nordby, overlege ved Statens arbeidsmiljøinstitutt

Hvordan jobbes det med forebygging og bevisstgjøring blant ansatte i brann og redning?
Tommy Kristoffersen, Brannmenn mot kreft