Energi

 

Hvordan drive nettselskap i 2019 og hvordan ser fremtiden ut?
Oddbjørn Samuelsen, elverkssjef, Repvåg Kraftlag

Hvordan regulerer NVE kraftbransjen inn i den elektriske framtiden?
Siri Steinnes, NVE

Energilovgivning i EU ogbetydningen for norske kraftselskap
Catherine Banet, førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, UiO

Statsbygg og et energisystem i endring
Jørgen Kjetil Knudsen, seniorrådgiver i Statsbyggs strategistab

Flyr vi snart elektrisk?
Olav Mosvold Larsen, leder for Avinors klimaprogram