Hvorfor bli medlem av Samfunnsbedriftene?

Som bedriftsleder har du mye ansvar. Dette gjelder ikke minst om selskapet ditt er et selvstendig rettssubjekt.

Selv med ryddige forhold for de ansatte kan det dukke opp situasjoner der du trenger bistand. Vi støtter deg i rollen som arbeidsgiver. Vi kan også jobbe for at du og bransjen din skal få bedre rammevilkår.

BLI MEDLEM

Hvilke fordeler gir Samfunnsbedriftene som ARBEIDSGIVERORGANISASJON?

 • Vi gir råd og veiledning til deg som arbeidsgiver
 • Vi gir raske svar på spørsmålene dine rundt lover og regelverk
 • Vi har et moderne avtaleverk som er fleksibelt og lett å forstå
 • Vi har egne tariffavtaler for energibedrifter og konkurranseutsatte bedrifter
 • Vi tilbyr kurs og temadager som er skreddersydd for din bransje
 • Våre tariffavtaler sikrer dine ansatte anstendige vilkår

Hvilke fordeler gir Samfunnsbedriftene som INTERESSEORGANISASJON?

 • Vi jobber med myndighetene for å bedre medlemmenes rammevilkår
 • Vi har egne utvalg for bransjene Energi, Avfall og ressurs, Havn og Brann og redning
 • Vi har tilgang på KS' faste møter med regjeringen samt tunge beslutningstagere i det politiske miljøet
 • Gjennom CEEP har vi gode nettverk og påvirkningskanaler inn mot EU-systemet

Hvilke fordeler gir Samfunnsbedriftene som MEDLEMSORGANISASJON?

 • Vi er gode på kommunalt eierskap og selskapsetablering
 • Vi gir råd som er tilpasset selskaper i kommunalt eie
 • Vi tilbyr Juridiske tjenester og konsulenttjenester til gunstige priser
 • Vi har ulike nettverk der medlemmene deler erfaringer på tvers av bransjer
 • Vi har skreddersydde kurs, konferanser og andre medlemstilbud
 • Konkurransedyktig kontingent

BLI MEDLEM