Hvorfor bli medlem i Samfunnsbedriftene?

Hvorfor bli medlem i Samfunnsbedriftene?

Hos oss får kommunale selskaper hjelp til å bli gode og trygge arbeidsgivere, bedre rammevilkår og et utvidet nettverk.

Som Norges største arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for selskaper som har offentlig eierskap eller leverer viktige samfunnstjenester, kjenner vi kommunal sektor veldig godt.

Daglig arbeid med 550 bedrifter i 12 bransjer over hele landet gjør at vi også har kjennskap til de fleste utfordringer medlemmene kan tenkes å bli stilt overfor.

Tjener inn kontingenten

Mens noen trenger hjelp til etablering, trenger andre hjelp i en konkurransesituasjon med private aktører. Der noen trenger råd om permittering og oppsigelser, trenger andre veiledning i søknader om tilskudd. Vi skreddersyr kurs og medlemstilbud til hver enkelt bransje.

Samfunnsbedriftene har en konkurransedyktig kontingent. Mange medlemmer tjener inn kontingenten flere ganger ved å delta på kurs og seminarer, være aktiv i nettverk, søke juridiske råd og få svar på arbeidsgiverspørsmål. Andre ser på medlemskapet som en forsikring hvis de senere skulle komme i en vanskelig situasjon.

Vanlige henvendelser om arbeidsgiverrollen og juridiske råd følger gratis med medlemskapet. Hvis din bedrift har behov for mer omfattende hjelp, får du gunstige priser på juridiske tjenester og konsulenttjenester av advokater og eksperter som har god kunnskap om kommunal sektor.

Arbeidet med stadig bedre offentlige tjenester i en bærekraftig fremtid gjøres best når vi står samlet – og ser samme vei.

Våre viktigste oppgaver:

  • Rådgivning og kursvirksomhet for å støtte medlemmene i rollen som arbeidsgiver, og delta i forhandlinger av tariffavtaler.

  • Juridiske råd som er tilpasset medlemmene, spesielt om eierskap, offentlige anskaffelser og selskapsetablering.

  • Arbeide for bedre rammebetingelser slik at medlemsbedriftene kan levere gode og bærekraftige tjenester til innbyggere og næringsliv.

  • Arrangere møteplasser og skape nettverk der medlemmer kan møtes både innen og på tvers av alle bransjer for å utveksle erfaringer og hente inspirasjon.

Mer informasjon?

Kontakt post@samfunnsbedriftene.no eller 24 13 27 00 for informasjon om fordeler med et medlemskap, og hva det vil koste å være medlem. Du kan også ta kontakt direkte med Heidi, Agnete og Steinar som er oppført i høyremargen.