Hvorfor opprette kommunale selskaper?

Hvorfor opprette kommunale selskaper?

Kommuneloven i 1992 styrket kommunene som selvstendige politiske enheter. De fikk større frihet til å organisere sin virksomhet. Dagens kommuner har derfor valgt ulike løsninger for

å organisere tjenestetilbudet. Mange har valgt å opprette kommunale og interkommunale selskaper, og det er ulike årsaker til dette:

 • Tilpasning av tjenester til lokale forhold

 • Kostnadseffektivitet og stordriftsfordeler

 • Samarbeid på tvers av kommunegrenser

 • Tjenestekvalitet og profesjonalitet

 • Tilgang på god kompetanse

 • Virksomhet i konkurranse med private

 • Konkurranse- og statsstøtteregelverket

 

Det finnes mange foretaksformer som kan benyttes:

 • Aksjeselskap

 • Interkommunalt selskap

 • Stiftelse

 • Samvirkeforetak

 • Kommunalt foretak

 • Kommunalt oppgavefellesskap

 • Interkommunalt politisk råd

 • Vertskommunesamarbeid

Der noen kjerneoppgaver utføres best i etater, kan andre med fordel løses i et selskap på grunn av konkurranseutsatt virksomhet, behov for samarbeid, selvstendighet eller begrenset ansvar.

Det er svært sjelden at kommunegrensene er optimale for alle tjenester som en kommune tilbyr. Samtidig sliter flere kommuner med å levere lovpålagte tjenester. Da kan samarbeid med nabokommuner være en god løsning.

Mer informasjon?

Samfunnsbedriftene har svært god kunnskap om kommunalt eierskap generelt, og de ulike foretaksformene spesielt. Vi bidrar gjerne med råd før selskapsetablering. Kontakt oss på post@samfunnsbedriftene.no eller 24 13 27 00. Du kan også ta kontakt direkte med Heidi, Agnete og Steinar som er oppført i høyremargen.