Ledig stilling: politisk rådgiver i toårig engasjement

Ledig stilling: politisk rådgiver i toårig engasjement

Er du politisk engasjert? Har du lyst å være med å påvirke samfunnsutviklingen? Har du et sterkt engasjement for bærekraftige bedrifter? Da vil vi i Samfunnsbedriftene høre fra deg!

Send oss noen ord om deg og din motivasjon snarest og senest 10. oktober til anna.ljunggren@samfunnsbedriftene.no

Vi søker en masterstudent som kan delta i påvirkningsarbeidet i arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen Samfunnsbedriftene i en deltids-prosjektstilling. Arbeidet innebærer spesielt påvirkning i etterkant av stortingsvalget og i forbindelse med at nytt storting og ny regjering tiltrer.

Stillingen innebærer å holde seg oppdatert på relevante saker i Stortinget og fra regjeringen, og legge til rette for påvirkningsarbeid mot  beslutningstakere. Du vil også jobbe med innspill til skriftlige og muntlige høringer, og samordne arbeidet med disse på tvers av de politiske fagavdelingene i Samfunnsbedriftene. Stillingen innebærer også utforming av politiske budskap for å oppnå synlighet i media.  

Du vil i denne jobben lære inngående om det politiske systemet i Norge og hvordan en interesseorganisasjon påvirker storting, regjering og andre beslutningstakere for å oppnå gjennomslag.  Vi vil legge til rette slik at du får nødvendig kunnskap til å skrive masteroppgave, hvis denne er relatert til arbeidet ditt i prosjektstillingen.

Vi søker deg som er utadvendt, god til å skrive, tenker strategisk, og har politisk teft.

Stillingen er lønnet og tilsvarer en stilling på 35-40 prosent. Engasjementet er på inntil to år. Du får tilgang til arbeidsplass i våre lokaler i Vika to dager i uken.

Om Samfunnsbedriftene

Samfunnsbedriftene er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon som representerer over 570 samfunnskritiske virksomheter over hele landet. Våre medlemmer får hverdagen til å gå rundt, enten det gjelder havnetjenester, avfallshåndtering, brann og redning - eller sikker strømforsyning.

Vi har også arkiv, museum, pensjonskasser, krisesenter og vann- og avløpsbedrifter som medlemmer for å nevne noen. Vi jobber for å bedre kommunalt og offentlig eide bedrifters rammevilkår, slik at de kan gi bedre tjenester til innbyggere og næringsliv.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt direktør for samfunnskontakt Anna Ljunggren på 909 26 083.

Foto: Tim Foster / Unsplash