Personvernerklæring for Samfunnsbedriftene

Denne personvernerklæringen inneholder generell informasjon om hvordan vi bruker og behandler personopplysninger i vår virksomhet, og hvordan personvernet skal ivaretas når du besøker våre nettsider på samfunnsbedriftene.no.

Ansvar og formål

Samfunnsbedriftene er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for om lag 500 kommunalt eide bedrifter over
hele landet. For å kunne yte tjenester til medlemsbedriftene våre er det nødvendig å ha tilgang til
enkelte personopplysninger. For disse opplysningene er Samfunnsbedriftene behandlingsansvarlig, se vår
kontaktinformasjon nederst.

Hva slags personopplysninger har vi?

De personopplysningene vi behandler er i hovedsak kontaktinformasjon til personer i bedriftene, som
navn, stilling, tillitsverv, telefonnummer og e-postadresser. Vi får også tilgang til andre/flere
personopplysninger gjennom enkeltsaker der vi bistår medlemsbedriftene. I tillegg har vi
kontaktopplysninger om personer hos samarbeidspartnere, leverandører, organisasjoner, bedrifter,
offentlige etater og organer med relevans for vår virksomhet. Dette er offentlig tilgjengelig
informasjon, eller opplysninger som vi har innhentet eller har fått fra den enkelte.

Vi har også en del bilder/foto av enkeltpersoner og fra egne og andre offentlige arrangementer.

Hvorfor har vi personopplysningene (formålet med behandlingen)?

Personopplysningene brukes for at vi skal kunne ha korrespondanse og kommunikasjon med
personer i medlemsbedriftene og andre aktører, og yte næringspolitikk, arbeidsgiverservice og
juridiske tjenester til medlemmene. Vi sender også regelmessig ut nyhetsbrev, innhenter synspunkter
fra personer i medlemsbedriftene gjennom questback, ol. Bilder/foto og film brukes gjerne til å
illustrere nyhetssaker, i forbindelse med artikler på nettsidene eller for å publisere medlemsbesøk.

Behandlingsgrunnlag (hjemmel)

For å kunne behandle personopplysningene må Samfunnsbedriftene ha lovlig behandlingsgrunnlag, dvs.
hjemmel for å behandle dem. Behandlingsgrunnlaget for personopplysningene i Samfunnsbedriftene er
oppfyllelse av avtale om medlemskap (der vi iht. avtalen skal levere tjenester og yte service til
bedriftsmedlemmet), interesseavveiing og samtykke, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a), b)
og f). For behandling/bruk av portrettfoto innhentes samtykke.

Hvem bruker personopplysningene?

Ansatte i Samfunnsbedriftene har tilgang til personopplysninger etter tjenstlig behov, dvs. når opplysningene er
nødvendige for å kunne utføre oppgavene. Kun den/de ansatte som skal bruke opplysningene som
en del av arbeidet, skal ha tilgang til opplysningene. Personopplysningene behandles i begrenset grad.

Interne rutiner og sikkerhet

Samfunnsbedriftene har interne rutiner for å sikre forsvarlig håndtering av personopplysninger etter
personvernforordningen artikkel 24. Personopplysningene lagres og behandles i IKT-systemer og
programvareløsninger med innebygde krav til sikkerhet, og som skal understøtte personvernet.
All tilgang til systemene er begrenset med krav til innlogging og bruk av passord. Interne rutiner og
retningslinjer er nedfelt skriftlig, og gjort kjent for og skal brukes av alle ansatte i det daglige.

Arkivering og sletting

Når personopplysningene ikke lenger er nødvendige for vårt arbeid og kommunikasjon med
medlemsbedriften eller andre, så vil de bli slettet. Personopplysninger som inngår i saker som det er
behov for å arkivere for ettertiden, vil som utgangspunkt ikke slettes, men vil inngå som en del av
saken. Samfunnsbedriftene er ikke bundet av arkivlovens regler.

Dine rettigheter etter personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR)

Alle personer som vi har registrert personopplysninger om, har rett på innsyn i de opplysningene som
er registrert om seg, jf. personvernforordningen artikkel 15. Hvis du mener at opplysningene som er
registrert om deg er feil, kan du fremm krav om at opplysningene blir rettet eller slettet, jf. artikkel 16
og 17 i personvernforordningen.

Vi besvarer krav om innsyn eller retting kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Elektroniske spor

Når du besøker nettsidene til Samfunnsbedriftene, etterlater du deg elektroniske spor. Nettleseren din sender
automatisk opplysninger til våre systemer når du ber om å få vist en side. For hver side du åpner
lagres følgende opplysninger:

  • hvilken side du ser på
  • dato og tid
  • hvilken nettleser du bruker og versjon
  • din maskins internettadresse (IP-adresse på regionnivå)

Opplysningene (de lagrede dataene) blir ikke brukt til å identifisere deg som person. Loggen over
bruk fra den enkelte IP-adresse slettes automatisk etter tre år. For øvrig vil generell informasjon om
trafikk på nettsidene våre gi viktig kunnskap for å kunne utvikle sidene i samsvar med medlemmenes
behov og interesser.

Informasjonskapsler

Når du er på nettsidene til Samfunnsbedriftene brukes informasjonskapsler ("cookies").

Informasjonskapsler er små filer med informasjon som blir liggende igjen på datamaskinen din for at
tjenesten og nettsiden vår skal virke best mulig (sikre god funksjonalitet). Det medfører ingen risiko
for deg som bruker og er ikke informasjon som brukes til andre formål, og den lagres. Funksjonen kan
slås av og på i de fleste nettlesere gjennom "innstillinger", "sikkerhet" e.l.

Her kan du lese mer om vår bruk av informasjonskapsler

Kontakt og spørsmål

Har du spørsmål om hvordan Samfunnsbedriftene håndterer personvern og innsyn, eller ønsker du å se hvilke
opplysninger vi har registrert om deg, kan du kontakte personvernansvarlig Elen Schmedling
Gimnæs, mobil 48287550, eller Samfunnsbedriftenes administrasjon, telefon: 24 13 27 00.

 

Adresse: Samfunnsbedriftene
Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo
Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo
Organisasjonsnummer: 912868222

 

Her finner du Samfunnsbedriftenes personvernerklæring i utskriftsvennlig PDF-format