Kontaktinformasjon

For kommentarer til pressen kan disse kontaktes:

 

Administrerende direktør

Øivind Brevik, tlf 930 84 575

Kommunikasjonsdirektør

Steinar Qvenild Andersen, tlf 906 71 341

Eierskap og ledelse i kommunale bedrifter

Juridisk direktør Agnete Busengdal Sommerset, tlf 992 47 988

Havner og sjøtransport

Direktør Norske Havner, Kjell-Olav Gammelsæter, tlf 413 05 221

Energi

Direktør Samfunnsbedriftene Energi, Cecilie Bjelland, tlf 907 04 496

Avfall

Direktør Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs, Svein Kamfjord, tlf 930 30 423

Beredskap, brann og redning

Direktør Samfunnsbedriftene Brann og redning, Øistein Gjølberg Karlsen, tlf  472 40 289