Samfunnsbedriftenes strategi

Samfunnsbedriftenes strategi

Vår visjon er «bærekraftige samfunn - nyskapende arbeidsliv». Samfunnsansvarlig forretningsdrift er et kjernebegrep i vår strategi for å realisere denne visjonen.

Vi ønsker lokalsamfunn der våre medlemmer er gode arbeidsgivere som bruker kunnskap, innovasjon og teknologi til å levere gode, effektive og bærekraftige tjenester til innbyggere og næringsliv.  

Last ned Samfunnsbedriftenes strategi