Samfunnsbedriftenes representanter i KS' fylkesstyrer

Her finner du Samfunnsbedriftenes representanter i fylkesstyrene i KS

Troms og Finnmark      
May-Tove Grytnes         Medlem 2024                  KommOpp Opplæringskontoret for off. sektor i Troms
Jan S. Dølør                     Vara        2024                 Alta museum   

Nordland
Barry Larsen                    Medlem 2024                  Trollfjord AS     
Liv Anne Kildal                Vara        2024                   Salten kommunerevisjon             

Trøndelag         
Ingalill Råket                    Medlem 2024                  Allvekst AS        
Håvard Bye                       Vara        2024                 Brannvesenet Midt IKS 

Møre og Romsdal         
Alf Vee Midttun              Medlem 2024                  Rauma Energi AS           
Hilde Harstad                  Vara        2024                 ReMidt AS        

Vestland
Bente Gansum Daazenko  Medlem   2024        BIR Nyverdi AS 
Erling Oppheim                Vara      2024                   Nærøyfjorden verdensarvpark

Rogaland
Anne Vigdis Ellingsen    Medlem 2024                  Eigersund næring og havn KF         
Gro Staveland                  Vara        2024                  Haugaland interkommunale miljøverk IKS    

Agder
Rune Hvass                      Medlem 2024                  Arendal havnevesen KF
Tor Ole Holbæk               Vara        2024                  Agder kommunerevisjon IKS             

Vestfold og Telemark
Anne Berit Steinseth      Medlem  2024                 Renovasjonen i Grenland IKS        
Line Bosnes Hegna         Vara         2024                Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS

Innlandet
Hanne Rolsdorph           Medlem  2024                 Givas IKS           
Inge Morten Haave        Vara         2024                 GLØR IKS           

Viken
Wenche Risdal Lund      Medlem  2024                 IKA Kongsberg IKS         
Tore Lundestad               Vara         2024                 Borg Havn IKS