Valgkomité for Samfunnsbedriftene

Valgkomitéen for Samfunnsbedriftene ble valgt på generalforsamlingen den 3. april 2019.

Medlemmer:

  • Leder Einar Olsen, Drammen Havn (til 2022)
  • Nestleder Geir Elsebutangen, Kragerø Energi (til 2021)
  • Medlem Tor Morten Mandt, Indre Østfold renovasjon (til 2022)
  • Medlem Synnøve Bjørke, Romerike Avfallsforedling (til 2021)
  • Medlem Tanya Breyholz, Vestfold Vann IKS (til 2022)

Varamedlemmer:

  • Varamedlem Aud Jane Beheim, SIMAS (til 2021)
  • Varamedlem Per Gunnar Markegård, Hemsedal Energi (til 2021)