Samfunnsbedriftene TV

Brann.00 00 00 15.Still004
Videoserie: Kort fortalt
Brannsamarbeid gir bedre beredskap
Det å være brannsjef er en krevende jobb. Likevel er det mange brannsjefer som jobber deltid. Hva tror du det gjør med beredskapen der du bor? Og hva kan gjøres for at folk skal føle seg tryggere?
Les saken
Korte Fakta.00 04 42 23.Still027
Videoserie: Kort fortalt
Vi trenger tydeligere produsentansvar
Visste du at hver gang du kaster en plastpose eller melkekartong, så er det produsent eller importør som fortsatt har ansvar for hva som skjer videre – også etter at de blir avfall.
Les saken
Stills Lønn
Videoserie: Kort fortalt
Slik foregår lønnsforhandlingene
Lurer du på hvordan arbeidsgiver og fagforening kommer frem til hvilke lønnstillegg som gis hvert år?
Les saken
Andøy Energi Nett Fotograf Bent Ribe For Nett
Kommentar
Den stille uke
Vi er igjen på vei inn i en alternativ ferie.  Det er ikke fraværet av kirkeklokker og orgel vi kommer til å tenke først på i dagene som kommer. Likevel gir den gamle norske betegnelse på tiden mellom palmesøndag og påskeaften en god beskrivelse av våre forventninger til dagene vi nå går inn i. I «den stille uke» vil vi også i år gjøre vårt ytterste for å begrense den fysiske mobiliteten og minimere omgangen med mennesker vi har kjær.
Les saken
Film Kilden.00 10 22 37.Still020
Nyhet
Vil ha nullvisjon på kasserte batterier
Litium-ion batterier i søpla er en av synderne bak mange branner i avfallsanlegg. - Det er skremmende og unødvendig at mange kaster batterier i restavfallet der de utgjør en stor brannrisiko, sier Svein Kamfjord, direktør for Avfall og ressurs i Samfunnsbedriftene.
Les saken
Slokke Brann If Sikkerhetssenter
Webinar
50 000 kr til brannutstyr var nok
Det er tid for tilsynsaksjoner på avfallsanlegg. Etter forskriftsendring er flere anlegg omfattet av krav til industrivern. Det er tid for oppgradering av utstyr og rutiner. Gå ikke glipp av vår workshop den 5. november!
Les saken
Forside Trailer2 Nyeste 2
Mini-dokumentar
Matavfall blir til fiskemat
Bærekraftige løsninger, episode 2: For å lykkes med en sirkulær økonomi må ulike aktører samarbeide om å skape innovative løsninger for å utnytte de ressursene som vi tidligere har sett på som avfall. Det skaper verdier, jobber og reduserer klimaavtrykket.
Les saken
Biogassfilmen Nyeste.00 00 09 12.Still011 (1)
Mini-dokumentar
Full gass på biogasspedalen
Bærekraftige løsninger, episode 1: Biogass regnes som et klimanøytralt drivstoff og har et enormt uløst potensialet innen tungtransport, sjøtransport og industri.
Les saken
Biogassfilmen Nyeste.00 00 09 12.Still011 (1)
Mini-dokumentar
Full gass på biogasspedalen
Bærekraftige løsninger, episode 1: Biogass regnes som et klimanøytralt drivstoff og har et enormt uløst potensialet innen tungtransport, sjøtransport og industri.
Les saken
P1122555
Mini-dokumentar
Slik kan rekkeviddeangst løses
Bærekraftige løsninger, episode 3: Om fem år skal alle nye biler være utslippsfrie, men da må det også være lademuligheter – også i grisgrendte strøk – hvor kundegrunnlaget er begrenset.
Les saken
Brannvesen_bilde.jpg
Mini-dokumentar
Det digitale brannvesen
Digitalisering gir brann- og redningstjenesten nye muligheter til å levere bedre og billigere tjenester.
Les saken
brannmann.jpg
Nyhet
Samfunnsbedriftene holder Norge i gang
KS Bedrift har byttet navn til det mer treffende Samfunnsbedriftene. I en ny film viser vi på ett minutt hvordan våre medlemmer holder Norge i gang.
Les saken