Samfunnsbedriftene TV

Film Kilden.00 10 22 37.Still020
Nyhet
Vil ha nullvisjon på kasserte batterier
Litium-ion batterier i søpla er en av synderne bak mange branner i avfallsanlegg. - Det er skremmende og unødvendig at mange kaster batterier i restavfallet der de utgjør en stor brannrisiko, sier Svein Kamfjord, direktør for Avfall og ressurs i Samfunnsbedriftene.
Les saken
Slokke Brann If Sikkerhetssenter
Webinar
50 000 kr til brannutstyr var nok
Det er tid for tilsynsaksjoner på avfallsanlegg. Etter forskriftsendring er flere anlegg omfattet av krav til industrivern. Det er tid for oppgradering av utstyr og rutiner. Gå ikke glipp av vår workshop den 5. november!
Les saken
Forside Trailer2 Nyeste 2
Mini-dokumentar
Matavfall blir til fiskemat
Bærekraftige løsninger, episode 2: For å lykkes med en sirkulær økonomi må ulike aktører samarbeide om å skape innovative løsninger for å utnytte de ressursene som vi tidligere har sett på som avfall. Det skaper verdier, jobber og reduserer klimaavtrykket.
Les saken
Biogassfilmen Nyeste.00 00 09 12.Still011 (1)
Mini-dokumentar
Full gass på biogasspedalen
Bærekraftige løsninger, episode 1: Biogass regnes som et klimanøytralt drivstoff og har et enormt uløst potensialet innen tungtransport, sjøtransport og industri.
Les saken
Biogassfilmen Nyeste.00 00 09 12.Still011 (1)
Mini-dokumentar
Full gass på biogasspedalen
Bærekraftige løsninger, episode 1: Biogass regnes som et klimanøytralt drivstoff og har et enormt uløst potensialet innen tungtransport, sjøtransport og industri.
Les saken
P1122555
Mini-dokumentar
Slik kan rekkeviddeangst løses
Bærekraftige løsninger, episode 3: Om fem år skal alle nye biler være utslippsfrie, men da må det også være lademuligheter – også i grisgrendte strøk – hvor kundegrunnlaget er begrenset.
Les saken
Brannvesen_bilde.jpg
Mini-dokumentar
Det digitale brannvesen
Digitalisering gir brann- og redningstjenesten nye muligheter til å levere bedre og billigere tjenester.
Les saken
brannmann.jpg
Nyhet
Samfunnsbedriftene holder Norge i gang
KS Bedrift har byttet navn til det mer treffende Samfunnsbedriftene. I en ny film viser vi på ett minutt hvordan våre medlemmer holder Norge i gang.
Les saken
avfallsfilmbilde (2).JPG
Nyhet
Se vår film om brann i avfallsanlegg
KS Bedrift har laget film om det økende problemet med brann i avfallsanlegg. Tidspunktet er godt for å gripe tak i denne utfordringen.
Les saken
K-O kommneterer statsbudsjettet 2020.JPG
Mening
Mer til vei, mindre til kyst
- På nytt er sjøtransporten nedprioritert i budsjettforslaget. Selv om den totale samferdselspotten øker i regjeringens budsjettforslag for 2020, er det i budsjettet mindre til kyst og mer til vei, sier Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i Norske Havner.
Les saken
avfall.jpg
Mening
Skal avfallsforbrenning ha kvoter eller CO2-avgift?
Inntekter fra den varslede CO2-avgiften på avfallsforbrennning må sluses tilbake til bransjen for å lette omstilllingen til lavutslippssamfunnet. (Klikk på bildet over for å se intervjuet med direktør Svein Kamfjord).
Les saken
Plast Arendal promo.00_00_18_16.Still006.jpg
Nyhet
Plastberget må ned - hva kan gjøres med det?
De fleste av oss kildesorterer, avfallsselskapene sorterer ut plast, men så er det stopp. Det er ingen som vil bruke den resirkulerte plasten. Dermed vokser det norske plastberget.
Les saken