Samfunnsbedriftenes advokater tilbyr en spesialkompetanse som er skreddersydd for selskaper i kommunalt eie eller som tilbyr tjenester til kommuner.

  • Medlemmer kan få opp til to timers gratis bistand i en enkelt sak.
  • For hver sak vil bistand ut over de to gratistimene bli fakturert. Dette gjøres for å sikre at alle medlemmene får lik tilgang til ikke-fakturert bistand.
  • Av rettferdighetshensyn har vi også en begrensning på antall gratistimer som hvert enkelt selskap kan benytte seg av i løpet av et år.

Vi kan tilby en svært gunstig medlemspris på vår fakturerbare advokatbistand. Som medlem hos oss får du mye spesialkompetanse for pengene.

Her finner du vilkårene for betalt bistand fra Samfunnsbedriftene (krever innlogging) 


Foto: Helloquence/Unsplash