Loïc Fürhoff Unsplash For Nett
Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll ble oppdatert i november 2020. (Foto: Loïc Fürhoff).
Selskaper i kommunalt eie

21 anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll

Eierstyring og selskapsledelse • Energi | Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

I samarbeid med KS har Samfunnsbedriftene oppdatert «21 Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll».

For at kommunale selskap skal kunne yte sitt beste, må kommunene som eier dem være profesjonelle og bevisste i måten de håndterer eierskapet på.

Disse anbefalingene skal bidra til å sikre en god eierstyring av selskaper og foretak. De skal også gi styremedlemmene ​kunnskap om god selskapsledelse, praktisering av roller og oppfølging når styringsformen endres.

Anbefalingene er utarbeidet i samarbeid med KS. De tar for seg ulike sider ved eierskap - alt fra hvilken organisasjonsform som bør brukes, til utarbeidelse av etiske retningslinjer og hvordan føre tilsyn.

Anbefalingene kan lastes ned i boksen oppe til høyre.