Else-May Botten_ROAF.jpg
Statlige innkjøspavtaler representerer en stor mulighet for flere av Samfunnsbedriftenes medlemmer, blant annet innen avfallsbransjen. Illustrasjonsbilde fra Romerike Avfallsforedling IKS. Foto: ROAF
Nasjonale og regionale statlige innkjøpsavtaler

Samfunnsbedrifter kan samarbeide om tilbud på statlige innkjøp

Avfall | Andre bransjer

Kommunale bedrifter bør på banen når det gjelder innkjøpsavtalene som staten legger ut på anbud. Mange selskap kan relativt enkelt organisere seg i tilbudssamarbeid som sikrer lønnsomhet og utvikling.

Denne muligheten går frem av et ferskt notat fra Inventura, som Samfunnsbedriftene har en samarbeidsavtale med.

«De lokale og regionale som ikke ser potensiale i statens avtaler, kan bli sittende som «tapere» og se at konkurrenter utvikler seg raskere og med høyere lønnsomhet.» Det skriver Inventuras Hans Erik Skjold i notatet.

Som et eksempel trekker han frem statens anskaffelse av statlig fellesavtale for ombruk og gjenvinning av IKT-utstyr.

«De interkommunale avfallsselskapene er godt organisert gjennom Samfunnsbedriftene og kan med relativt enkle grep organisere seg i tilbudssamarbeid på slike konkurranser som dette.» skriver Skjold.

Det krever riktignok planlegging og strategiske avklaringer som ofte tar litt tid å få på plass. Det er som regel for seint å påbegynne slike samarbeidskonstellasjoner når konkurransen om oppdraget først er ute.»

Det lokale er et fortrinn

Han påpeker også at det er et fortrinn med lokal tilstedeværelse på mange steder der de store aktørene ikke opererer og kan inngå som underleverandører. 

«Dette kan gjelde for eksempel vekst- og attføringsbedrifter som vil kunne levere tjenester i tråd med denne inkluderende anskaffelsen.»

I notatet redegjør Skjold for hvordan samfunnsbedrifter kan komme i posisjon og tilby sine tjenester.

Gjennom vår samarbeidsavtale med Inventura, kan medlemmer av Samfunnsbedriftene få bistand med tilbud og med strategivalg.