Drammensregionens Brannvesen IKS Vognhall Foto Jill Johannessen
Partene til brannavtalen tar opp forhandlingene igjen til våren 2023. Illustrasjonsbilde fra Drammensregionens Brannvesen IKS. Foto: Jill Johannessen
SFS 2404: Brann- og redningstjeneste

Brannavtale-forhandlingene er utsatt til april 2023

Brann og redning

Etter en dag med forhandlinger den 15. desember 2022, ble partene i brannavtalen enige om å utsette forhandlingene til den 25. april 2023.

«Det er kompliserte spørsmål om blant annet arbeidstid og vakt, som må utredes nærmere». Det skriver KS på sine nettsider om hvorfor partene til brannavtalen (SFS 2404: Brann- og redningstjeneste) har valgt å utsette forhandlingene.

Brannavtalen regulerer lønns- og arbeidsforhold for beredskaps- og innsatsstyrken innen brann og redning.

Den nåværende brannavtalen skal i utgangspunktet gjelde for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2022. Denne avtalen vil nå gjelde videre inntil partene har inngått ny avtale.