ØRAS Foto Jill Johannessen
Avfall og gjenvinning er en nøkkelbransje for å realisere det grønne skiftet. Derfor kreves det mye kompetanse. Her fylles det biogass på tanken av en av ØRAS' renovasjonsbiler. Foto: Jill Johannessen.
Bransjeprogrammet for avfall og gjenvinning

Slik kan ansatte innen avfall og gjenvinning styrke sin kompetanse

Avfall

Ønsker du at dine ansatte skal utvikle sin kompetanse? Da lønner det seg å følge med på kursene og studiene som blir lagt ut i bransjeprogrammet. Alt er gratis og kan tas ved siden av jobb.

Videreutdanning som kan kombineres med jobb, slik at ansatte utvikler sin kompetanse og ønsker å satse på bransjen. Det er målet med bransjeprogrammet for avfall og gjenvinning.

Mange av kursene er lagt opp som nettstudier, slik at man kan følge undervisningen selv om undervisningen tilbys av et lærested på en annen kant av landet. Flere av studiene gir mulighet for å få fagbrev eller svennebrev.

På utdanning.no kan du holde deg oppdatert om de ulike studiene og kursene:

Du bør være rask på labben

Mange av tilbudene i programmet har truffet godt, for noen av kursene er alt fylt opp og opererer med venteliste. For ansatte som alt jobber i avfall- og gjenvinningsbransjen, er det flere som synes særlig relevante:

  • Gjenvinningsfaget fag- og svennebrev – tilbys av AOF Østfold
  • Yrkesnorsk for avfall- og gjenvinningsbransjen – tilbys av AOF Vestlandet – Agder
  • Yrkessjåførfaget – tilbys av AOF Østfold

Samfunnsbedriftene tok initiativ

– Vi er svært fornøyde med at regjeringen innfrir vårt ønske om et bransjeprogram for avfalls- og gjenvinningsbransjen. Dette er et enormt kompetanseløft, sa direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene da nyheten ble lansert i februar 2022. 

Det var høsten 2021 at Samfunnsbedriftene foreslo for KS å nominere avfalls- og gjenvinningsbransjen til nytt bransjeprogram.

LO, YS og Akademikerne sluttet seg til nominasjonen. Så dette var et sterkt ønske fra både arbeidsgiverne og arbeidstakerne.