Dame Foran Metallfjell I Arbeid Foto Samfunnsbedriftene For Nett
Økte krav til materialgjenvinning og utsortering betyr at de som jobber med avfall og gjenvinning må ha stadig mer kompetanse. (Foto: Samfunnsbedriftene)
Bransjeprogram avfall og gjenvinning

Avfallsbransjen får kompetanseløft til verdi av 14 millioner kroner

Avfall

Avfallsbedriftene må ha stadig mer kompetanse. 14 millioner kroner er nå innvilget til bransjeprogrammet for avfalls- og gjenvinningsbransjen, som Samfunnsbedriftene tok initiativ til.

Da forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i februar i år informerte om at det skulle etableres et nytt bransjeprogram for avfalls- og gjenvinningsbransjen, var det en milepæl for det initiativet Samfunnsbedriftene tok i arbeidet med å øke kompetansen i bransjen.

Nå kommer pengene til utvikling av ny utdanning og opplæring. Samfunnsbedriftene satt med i vurderingen av de ulike tilbyderne, og totalt er det nå innvilget rundt 14 millioner kroner til flere ulike utdanningsinstitusjoner.

Ansatte må ha mer kompetanse

Med økte krav til materialgjenvinning, og for kommunene en kraftig økning i utsortering av mange ulike avfallsfraksjoner, vil også behovet for kompetanse på alle områder øke tilsvarende. Vi må generelt heve kompetansen i hele spekteret av bransjens utfordringer.

I dette utdanningsprogrammet er søkelyset rettet på å heve nivået til de som allerede jobber i, eller er på vei inn i bransjen. Det handler om å bli bedre på områder som logistikk, kommunikasjon, digitalisering eller håndtering av en stadig økende mengde farlig avfall.

Målet er å gjøre overgangen til sirkulær økonomi mer effektiv og enklere for bransjen, som utgjør en aktiv og viktig del av verdikjeden.

Avfallsbedriftene bør søke

Nå er det opp til medlemmene våre og bransjen i det øvrige å benytte seg av tilbudene som etableres. Dette er som tidligere nevnt, et program over tre år.

Målet er å tilpasse og utvikle program i hele perioden, og at disse lever videre når den økonomiske støtten fra statens side for utvikling og etablering, opphører.

Les mer om bransjeprogrammet og utdanningsinstitusjonene som får tildeling

Les også – Enormt kompetanseløft for avfalls- og gjenvinningsbransjen