Avfall Foto JJ Nye Farger For Nett
KOMPETANSE: Strengere krav til materialgjenvinning gir økt behov for innovasjon, teknologi og kompetanse. Nå etablerer regjeringen et eget bransjeprogram for kompetanseutvikling i avfalls- og gjenvinningsbransjen. Foto: Jill Johannessen
Får skreddersydd og gratis utdanning:

– Enormt kompetanseløft for avfalls- og gjenvinningsbransjen

Avfall

– Vi er svært fornøyde med at regjeringen innfrir vårt ønske om et bransjeprogram for avfalls- og gjenvinningsbransjen. Dette er et enormt kompetanseløft, sier Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene. 

I dag offentliggjorde forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) at det blir etablert et nytt bransjeprogram for avfalls- og gjenvinningsbransjen. Målet er å øke kompetansen for å gjøre overgangen til sirkulær økonomi lettere. 

Avfall og gjenvinning blir dermed den 12. bransjen som inngår i regjeringens bransjeprogram for kompetanseutvikling, der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling innenfor utvalgte bransjer.  Kompetansetilbudet blir å finne ved ulike fagskoler, høyskoler og universiteter

Viktig dag 

– Dette er en viktig dag for bransjen. Det vil bidra til at avfalls- og gjenvinningsbransjen blir langt mer attraktiv som arbeidsplass, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.  

– Både eksisterende og nye medarbeidere i bransjen er med dette sikret et tilbud om kompetanseutvikling som gjør dem bedre rustet til å møte framtidens krav. Nå er det opp til avfalls- og gjenvinningsbransjen å gripe den muligheten de har fått og benytte tilbudet, sier han. 

Samlet bransje 

Direktør Svein Kamfjord i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs sier at det er en samlet bransje som står bak. 

– I høst tok vi initiativ overfor KS om å nominere avfalls- og gjenvinningsbransjen til nytt bransjeprogram. LO, YS og Akademikerne sluttet seg til nominasjonen, så dette er et sterkt ønske fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, sier han. 

– Vi står overfor en stor utfordring med overgang til en mer sirkulær økonomi. Det vil medføre endringer i både produksjon, forbruk og avfallshåndtering. Hvis vi skal nå det ambisiøse målet om 65 prosent materialgjenvinning i 2035, blir det behov for store investeringer i både teknologi og logistikk. Da må også ansatte på alle nivåer ha ny kompetanse for å bidra i omstillingen. 

Vil ha innspill 

Bransjeprogrammet sikrer offentlige midler til et kompetanseløft i avfalls- og gjenvinningsbransjen, men selve innholdet er ikke klart. 

– Nå starter jobben med å finne ut hva slags kompetanse som det er mest behov for. Vi kommer derfor til å koble på våre medlemmer, slik at de kan komme med sine ønsker, sier Kamfjord. 

– Vi kommer til å invitere til et innspillsmøte tidlig i mars. Her skal vi informere om bransjeprogrammet og lytte til medlemmenes behov for oppdatert kompetanse. Da sikrer vi et næringsrettet kompetanseopplegg som er mest mulig tilpasset bransjen. 

Kamfjord sier at de kommer til å jobbe tett sammen med arbeidstakerorganisasjonene for å utvikle bestillinger til læringsprogrammer ved utdanningsinstitusjonene.