Truls Og Øivind 2022
Direktør i Samfunnsbedriftene, Øivind Brevik (th), ønsker Truls Wickholm velkommen som ny driektør for Samfunnsbedriftene Energi.

Truls Wickholm er ny sjef i Samfunnsbedriftene Energi

Energi

9. januar overtok Truls Wickholm som direktør for energi i Samfunnsbedriftene etter Cecilie Bjelland. – Vi er strålende fornøyde med å få på plass en med både energiteknisk kompetanse og lang politisk fartstid, sier Øivind Brevik, direktør i Samfunnsbedriftene.

Wickholm er utdannet energimontør, men har lang politisk fartstid som både ordfører, stortingsrepresentant og statssekretær. Etter en kortere tid som seniorrådgiver i Zynk, et analyse- og rådgivningsselskap innen kommunikasjon og ledelse overtar han nå som direktør i Samfunnsbedriftene Energi.

Og engasjementet for energibransjen er det ikke noe å si på.

– Jeg er oppriktig glad i og opptatt av energibransjen. Det har jeg vært helt siden jeg på barneskolen besøkte det som den gangen var Oslo Lysverker i Sommerogata. Der fikk vi se stor modell for hvordan man lager kraft langt oppe i fjellet og hvordan den fraktes ned for å forsyne byen med strøm. Det har alltid fasinert og vært med meg og gjorde også at jeg valgte en utdanning som energimontør, forteller Wickholm.

- Unikt posisjonert

Han begynte å jobbe som energimontør i det som het Oslo Energi, men som i løpet av de nesten ti årene han var der var blitt til Hafslund når han ble valgt inn på Stortinget. Det er likevel fra politikken han nok er best kjent, og foruten en snartur innom Zynk, kom ha sist fra stillingen som statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet for Hadia Tajik.

Nå får han imidlertid muligheten til å kombinere energikompetansen og interessen for bransjen med politisk påvirkningskraft.

– Kraftbransjen er en grunnleggende del av samfunnsbyggingen. Koblinger mellom kraft og industri gir et godt grunnlag for å bygge fremtidens Norge. Jeg er samfunnsengasjert og opptatt av det grønne skiftet. Da er det fantastisk å kunne være en del av den bransjen som sitter på mye av løsningene og løsningene for andre, sier Wickholm og fortsetter:

– Samfunnsbedriftene Energi er unikt posisjonert i hele landet og på mange steder der kobling mellom energi og arbeidsplasser er enda tydeligere enn i Oslo-gryta. Å styrke medlemmene, er hva det handler om. Vi skal fortsette å bruke den kompetansen vi har i teamet og jobbe med de regulatoriske bestemmelsene som kan være både til hinder og utvikling for medlemmene, sier den påtroppende sjefen for energidivisjonen, om tankene han har for sin nye rolle.

Samtidig ønsker han også Fornybar Norge lykke til med sitt prosjekt og ser frem til et samarbeide med dem.

– Men jeg har valgt å begynne her i Samfunnsbedriftene som jeg oppfatter som en tydelig stemme. Det som er bra i Norge er at vi har både små, mellomstore og store energiselskap. Da er det ikke et mål at alle er representert med den samme stemmen, for da er det fort gjort at noen drukner. Men i saker med sammenfallende interesser, skal vi selvsagt samarbeide tett også med Fornybar Norge, understreker den nye sjefen i Samfunnsbedriftene Energi.

Strålende fornøyd

Øivind Brevik, direktør i Samfunnsbedriftene ser med stor med spenning på hvordan Truls Wickholm vil være med å videreutvikle arbeidet med fokus på medlemmene.

– Vi har et velfungerende energiteam som er innstilte på å holde trykket oppe. Jeg full tillit til at Truls vil bidra til det fra første dag. Det er en stor styrke for teamet og for Samfunnsbedriftene at vi har fått på laget en så kompetent leder, med et stort samfunnsengasjement. Og det allerede fra 9. januar, påpeker Brevik.

Klar til å ta opp kampen

Wickholm har lang fartstid i politikken, men er slett ikke redd for å ta opp kampen mot sine tidligere partikollegaer på Stortinget.

– Det tror jeg blir bra. Jeg har vært politiker i mange år og vet at om man ikke får gjennomslag med en gang, så kan man vinne gjennom over tid hvis man har det gode og fornuftige forslag som kan skape utvikling. Det har Samfunnsbedriftene Energi også vist når det gjelder funksjonelt skille.

Wickholm overtar etter Cecilie Bjelland, som går over i en stilling i Skatteklagenemnda. I likhet med Bjelland er også Wickholm opptatt av at det settes fart på blant annet nettutbyggingen.

– «Feilen» man har gjort til nå er at man ikke har klart å forutse hvor raskt det grønne skiftet ville komme. Teknologiutviklingen kommer raskere enn man har ventet. Mye av etterspørselen kommer til å gå over til elektrisk langt raskere enn vi har sett, fordi teknologiene er i sterk utvikling. Her må vi henge med, sier Wickholm, som er klar til å fortsette det tempoet Bjelland har hatt på sitt team.

Nå gleder han seg til å starte opp og møte medlemmene.

– Jeg er veldig motivert for å møte medlemsbedriftene og håper å kunne få gjennomført de første besøkene allerede i januar, avslutter Wickholm.