Montasje Baerekraft Utentekst
I et mer bærekraftig samfunn må ressurser brukes om igjen. Illustrasjon: Jill Johannessen.
Bærekraftsdagen 2023:

Bærekraftskravene skjerpes – er din virksomhet forberedt?

Havn | Avfall | Andre bransjer | Brann og redning

Kom på Bærekraftsdagen den 7. mars og få innsikt i hvordan du og din virksomhet kan stille best mulig forberedt til å møte samfunnets forventinger til bærekraftige virksomheter. Erik Solheim er blant de mange inspirerende innlederne du får møte denne dagen.

For første gang arrangerer Samfunnsbedriftene en bærekraftsdag 7. mars, og har valgt å gjøre dette i samarbeid med advokatfirmaet Bull & Co. Konferansen skal gi deg inspirasjon, innsikt og gjøre deg i bedre i stand til å møte bærekraftskravene – enten det er ved lov eller behov.

– Mange av våre medlemmer etterspør mer kunnskap om bærekraft. Dette tar vi på stort alvor, og har derfor bestemt oss for å arrangere en egen bærekraftsdag, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.

– Dagen er både for deg som er i startgropen på bærekraftsarbeidet, for deg som lurer på lovverket, for deg som trenger et spark for å komme i gang med bærekraftsrapportering eller rett og slett trenger inspirasjon til å løfte bærekraftsarbeidet til nye høyder.

– Hold av dagen nå. Her kommer mange flotte innledere som gir deg det både det store bildet og praktisk innsikt, sier Brevik.

Tid og sted: 7. mars, Nationaltheatret konferansesenter, Oslo

Program (se nederst i saken)

Pris: 4.500,- for medlemmer / 4.950,- for ikke medlemmer

Påmeldingsfrist: 24. februar

MELD DEG PÅ OG BLI KLOKERE PÅ BÆREKRAFT

Det store bildet

I den første delen ser vi på det store bildet. Hvem er vel bedre til å åpne ballet og gi oss et overblikk over den internasjonale utviklingen enn Erik Solheim? Han har viet livet til grønn politikk, først her hjemme som miljøvernminister, senere internasjonalt som fredsmekler og forkjemper for grønn business og bærekraftig utvikling.

I denne bolken utforsker vi også hvilke følger den internasjonale utviklingen får for regjeringens politikk, og hva økt fokus på bærekraft betyr for kommuner og kommunale virksomheter.

Kravene kommer

I den andre delen gir advokatfirmaet Bull & Co. deg oversikt over krav og regler som gjelder. Hvem må rapportere på bærekraft først? Hvordan være best mulig forberedt til å rapportere ved lov eller forventninger fra ulike interesser, enten det er eiere, banken eller innbyggerne?

- Jussens krav til bærekraft er i kontinuerlig utvikling. Taksonomi og åpenhetslov er stikkord for nye og bindende krav. Åpenhetsloven skal sikre sosial bærekraft, med krav til menneskerettigheter og et anstendig arbeidsliv. Vi vil gi en oversikt over hva som i dag er et lovkrav – og peke i retning av hva som kommer, sier Cathrine Hambro, partner og advokat i Bull & Co.

Helhetlig bærekraftsarbeid og nye muligheter

I den tredje delen ser vi på verdien av helhetlig bærekraftsarbeid og rapportering. Christine Lundberg Larsen fra Amesto Footprint skal blant annet snakke om digitale løsninger for bærekraftsrapportering som tar hensyn til den triple bunnlinjen. Selskapet er kåret til Norges tredje mest innovative virksomhet.

I tillegg får vi høre flere inspirerende caser fra våre medlemsbedrifter, som Østfold Energi, BIR (renovasjonsselskap i Bergen) og Hav eiendom/Oslo havn.

– Vi gleder oss stort til å samle flest mulig av våre medlemmer til faglig påfyll og diskutere viktige bærekrafttemaer. Meld deg på allerede nå, oppfordrer Brevik.

Er du i startgropen på bærekraft?

Samfunnsbedriftene arrangerer også for første gang ulike kurs i bærekraft. Få med deg kurset «Kom i gang med bærekraft». Det er lagt til 8. mars, slik at du kan få med deg både kurset og bærekraftsdagen uten å gjøre flere reiser enn nødvendig. 

Her finner du mer info og påmelding til "Kom i gang" kurset.

Program: Bærekraftsdagen 2023

Konferansier: Truls Wickholm, direktør for Samfunnsbedriftene Energi

09.15 Registrering og kaffe

10.00 Velkommen

Øivind Brevik, administrerende direktør i Samfunnsbedriftene

10.05-11.25 Bærekraftige samfunn – det store bildet

«Plantenes tilstand – hva sier vitenskapen?» (video)

Minidokumentar med Kikki Kleiven, direktør på Bjerknesenteret for klimaforskning, produsert av Jill Johannessen, Samfunnsbedriftene

Klima -og naturkrise som drivere for endring – hva betyr det for Norge?

Erik Solheim, Erik Solheim, tidligere Norges klima- og miljøvernminister og Utviklingsminister, og med solid internasjonal erfaring fra bl.a. OECD og FN, samt som fredsmekler.

Hva er regjeringens bærekraftspolitikk? Hva betyr den for offentlige virksomheter?

Stortingspolitiker Marianne Sivertsen Næss (AP), leder av Energi- og miljøkomiteen

Hva betyr omstilling til et lavutslippssamfunn for kommunesektoren? Hvilken rolle har de kommunale selskapene i deres bærekraftsambisjoner? Kjetil Bjørklund, fagleder klima, KS

Omstilling i praksis: Slik jobber Viken fylkeskommune for å skape bærekraftig samfunnsutvikling.

Johan Edvard Grimstad, Fylkesråd for Næring og Tannhelse, Viken fylkeskommune

11.25-12.15 Minglelunsj

12.15-13:45 Ansvarlige virksomheter – kravene kommer

Taksonomi - hva er det? Gjelder kravene din virksomhet?

Advokat Andreas Wahl i Bull & Co Advokatfirma

Åpenhetsloven og krav til kartlegging av menneskerettigheter.  Hva omfattes av menneskerettighetene og hvordan gjøre en kartlegging? 

Advokat Cathrine Hambro i Bull & Co Advokatfirma

De fantastiske mulighetene som ligger i Åpenhetsloven: Slik jobber ATEA med Åpenhetsloven i praksis.

Head of Sustainability & Compliance Elisabeth Nissen Eide, ATEA

Fontenehusenes bidrag til sosial bærekraft

Daglig leder Torhild Stimo, Fontenehuset Norge

13:45-14:00 Pause med frukt

 

14.00-15.40 Verdien av helhetlig bærekraftsarbeid -og rapportering

People, Planet og Profit henger på greip: Digitale løsninger for bærekraftsrapportering. Ny nordisk standard for bærekraftsrapportering for SMB v/ Christine Lundberg Larsen, Head of Amesto Footprint, kåret til Norges tredje mest innovative virksomhet.

Bærekraftig i alt vi gjør: Hvordan Østfold Energi bruker bærekraft som utgangspunkt for å skape lønnsom vekst og utvikling v/Martin Fledsberg Vatne, Direktør strategi og forretningsutvikling, Østfold Energi.

Smutringsøkonomi som metode og i praksis: Bærekraftssjef i HAV Eiendom, Oslo Havns eget eiendomselskap, Marie Indrelid Winsvold, tar oss igjennom reisen deres så langt i Grønlikaia-prosjektet i Oslo for å realisere smultringøkonomi i moderne, norsk byutvikling.

Med sirkularitet i pannebrasken: Fra strategi til handling. Bærekraftsjef Arne J. Tuvin og Kommunikasjonssjef Eva Skjold i Renovasjonsselskapet BIR.

15.40-15.45 Oppsummering av dagen og veien videre v/ adm.dir. Øivind Brevik, Samfunnsbedriftene.