Brannvesen_bilde.jpg
Foto: Jill Johannessen
SFS 2404: Brann- og redningstjeneste

Brannavtalen

Særavtaler • Brann og redning

Brannavtalen (SFS 2404: Brann- og redningstjeneste) er en sentral særavtale som er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 10-12 (4) og Hovedavtalen del A § 4-3, og regulerer lønns- og arbeidsforhold for beredskaps- og innsatsstyrken i brann- og redningstjenesten.

Hovedtariffavtalens (HTA) bestemmelser gjelder med mindre annet er regulert i Brannavtalen. 

"Brannavtalen" (SFS 2404: Brann- og redningstjeneste) (Gjelder for perioden 01.01.2021–31.12.2022)

Nytt B-rundskriv er under utarbeidelse og blir lagt ut så snart det er ferdig.

Slik skal risikotillegget justeres fra 1. januar 2021

Betaling for slukningshjelp og redningsaksjoner