Brannvesen_bilde.jpg
Foto: Jill Johannessen
SFS 2404: Brann- og redningstjeneste

Brannavtalen

Særavtaler • Brann og redning

Brannavtalen (SFS 2404: Brann- og redningstjeneste) regulerer lønns- og arbeidsforhold for beredskaps- og innsatsstyrken innen brann og redning.

Brannavtalen er en sentral særavtale som er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 10-12 (4) og Hovedavtalen del A § 4-3. Hovedtariffavtalens (HTA) bestemmelser gjelder med mindre annet er regulert i Brannavtalen. 

"Brannavtalen" (SFS 2404: Brann- og redningstjeneste) (Gjelder for perioden 01.01.2021–31.12.2022)

Da forhandlingene om neste avtaleperiode er utsatt til april 25. april 2023, gjelder denne avtalen inntil videre.

Slik skal risikotillegget justeres fra 1. januar 2021

Betaling for slukningshjelp og redningsaksjoner