Søk

Regjeringens handlingsplan for en sirkulær økonomi

39 handlingspunkter - men lite nytt

Sirkulær økonomi - Foto: Erlend Ekseth Unsplash
|
Publisert:
15. mars 2024

Nylig presenterte næringsminister Jan Christian Vestre og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen Handlingsplan for en sirkulær økonomi 2024-2025. Dokumentet inneholder 39 tiltak som skal få fart på omstillingen.

Fra et avfallsperspektiv er det lite nytt å lese i handlingsplanen, som ble presentert 14. mars. Den fremstår først og fremst som en beskrivelse av regjeringens nåværende politikk på området.
Det er likevel noen punkter som er verdt å merke seg:

EU ligger til grunn

EU har lenge vært en pådriver for norsk sirkulær omstilling, og det er tydelig at det fortsatt gjelder. Handlingsplanen peker på en rekke EU-direktiver og forordninger som allerede ligger i pipelinen for norsk implementering.
Likevel kan det se ut som at regjeringen vurderer å innføre et produsentansvar for tekstiler raskere enn et eventuelt EU-krav.

Skal se på virkemidler

Vestre og Bjelland Eriksen har nedsatt en ekspertgruppe som skal gjennomgå virkemiddelapparatet og se på hvilke virkemidler som kan fremme sirkulære aktiviteter for å gi bedre utnyttelse av fornybare og ikke-fornybare ressurser.
Dette er noe Samfunnsbedriftene har etterspurt. Kommunalt eide bedrifter mangler virkemidler som virkelig kan sette fart på sirkulær omstilling. Vi ser frem til å følge med på dette arbeidet, og regner med at bransjen blir involvert.

Bedre statistikk og data

Regjeringen ønsker å styrke arbeidet med statistikk og indikatorer for sirkulær økonomi.
Vi håper at dette kan bidra til å heve kvaliteten på de offisielle avfallsstatistikkene, og gi oss mer viktig kunnskap for omstillingen.
Regjeringens handlingsplan for en sirkulær økonomi

Les mer om

Stormøte om sirkulær økonomi

I februar i fjor inviterte daværende klima- og miljøminister Espen Barth Eide og næringsminister Jan Christian Vestre til stormøte om sirkulær økonomi. En rekke organisasjoner, inkludert Samfunnsbedriftene, holdt innlegg om hva de mente var de viktigste tiltakene for sirkulær omstilling.
Se Samfunnsbedriftenes innspill her

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern