Søk

Samfunnsbedriftene på stormøte om sirkulær økonomi:

Vi trenger bedre finansiering av sirkulære løsninger

Øivind Brevik på talerstol som kikker mot statsrådene Jan Christian Vestre og Espen Barth Eide.
Administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene mener at vi trenger bedre finansiering av sirkulære løsninger, og kunne bare se seg til høyre for å gi budskapet direkte til statsrådene Espen Barth Eide og Jan Christian Vestre. Foto: Pia Farstad von Hall
|
Publisert:
3. februar 2023

– Virkemiddelapparatet er ikke godt nok utformet. Vi trenger en ny finansieringsordning for investeringer i sirkulære løsninger, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.

Fredag kalte regjeringen inn til stormøte om sirkulær økonomi, og Samfunnsbedriftene var blant de som ga sine råd direkte til næringsminister Jan Christian Vestre og klima- og miljøminister Espen Barth Eide.
– Særlig innen avfallsområdet er det vanskelig å gjennomføre omstilling fordi virkemiddelapparatet ikke er godt nok utformet. Økte krav til utsortering for å utnytte ressursene bedre stiller større krav til sorteringsanleggene i avfallssektoren. Disse anleggene er kostbare og ikke egnet til å finansieres gjennom gebyrer alene, sier Brevik.

Stormøte om sirkulær økonomi

Sentrale aktører fra næringsliv, offentlig forvaltning, virkemiddelapparat og organisasjonsliv var fredag 3. februar invitert av regjeringen til stormøte om sirkulær økonomi.
Regjeringen mener at langsiktig og bærekraftig forvaltning av ressurser er et grunnprinsipp i deres nærings- og miljøpolitikk. I Hurdalsplattformen slår regjeringen fast at vi må gå fra en lineær økonomi med bruk-og-kast til en sirkulær økonomi.
Samtidig har EU store ambisjoner for en mer sirkulær økonomi. Regjeringen deler ambisjonene og ønsker økt tempo på omstillingen i Norge.
NHO, LO, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Verdensbanken, Bellona, Framtiden i våre hender, Samfunnsbedriftene og en rekke andre organisasjoner deltok i stormøtet.
Se sendingen fra møtet
Kommunene er pålagt å legge til rette for bedre avfallssortering, noe som anses som en viktig del av overgangen til sirkulærøkonomi. 
– Når kommunale selskaper ikke har tilgang på investeringsmidler på lik linje med private aktører blir situasjonen krevende. For eksempel åpner ikke Enova for støtte til investeringer i disse virksomhetene. Det samme gjelder for Innovasjon Norge. 

Signaler fra EU

Statsrådene gjemte seg ikke unna i salen, men hadde like greit satt seg på podiet sammen med de mange som ga sine innspill om sirkulær økonomi. I oppspillet til stormøtet brukte klima- og miljøminister Espen Barth Eide signaler fra EU som en tydelig føring:
– En mer sirkulær økonomi vil bidra til å redusere klimagassutslipp, forurensning og tap av natur. EUs arbeid med å fremme mer bærekraftige produkter og verdikjeder innebærer konkrete krav til både produksjon og produkter som blir viktig for at norsk næringsliv skal lykkes med grønn omstilling, sier Barth Eide.
Den ballen plukket Samfunnsbedriftene opp.
– I EU er man opptatt av at alle sektorer skal bidra til målene i Green Deal. De satser over 8000 milliarder kroner på omstilling. For norske kommunale bedrifter blir det dermed en konkurransevridning sammenlignet med andre land – hvor de gjennom lovgivingen er pålagt høye krav uten samme tilgang til nødvendige investeringsmidler, sier Brevik.

Unaturlig skille

Han mener avfallsbedrifter i kommunal sektor møter et unaturlig skille i hva som defineres som hvilken type avfall, siden definisjonen mellom husholdningsavfall og næringsavfall er annerledes i Norge enn resten av EØS-området.
– Den norske særloven virker begrensende på veien mot å bli mer sirkulær. Det blir i tillegg tilnærmet umulig å sammenligne utviklingen i Norge med EU-land fordi vi benevner avfall ulikt.
Espen Barth Eide, Øivind Brevik og Jan Christian Vestre i helfigur foran storskjerm.
Espen Barth Eide, Øivind Brevik og Jan Christian Vestre etter stormøtet om sirkulær økonomi. Foto: Pia Farstad von Hall.
Øivind Brevik la også vekt på at vann- og avløpssektoren opplever at nye regler og pålegg fører til mindre sirkularitet.
– Avløp må renses, men regelverket må ikke utformes slik at det utilsiktet hindrer gode sirkulære løsninger – som for eksempel etablering av et biogassanlegg i tilknytning til renseanleggene. Vi er i ferd med å havne der i dag om ikke Miljødirektoratet endrer pålegg som er gitt.

Mange ville gi innspill

Det var stor interesse for stormøtet om sirkulær økonomi, og hele 60 aktører ønsket å gi sine innspill. Klima- og miljødepartementet måtte derfor gjøre et utvalg, og brorparten måtte nøye seg med å sende inn skriftlig innspill.
Brevik var godt fornøyd med å være blant de utvalgte.
– Kommunale bedrifter har til felles at de ønsker å være pådrivere og bidragsytere i et fremtidig bærekraftig og sirkulært samfunn. Vi er bevisste vårt samfunnsansvar, og står beredt til å bidra med vår kunnskap i den sirkulære omstillingen vi skal igjennom, sier han.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern