Søk

Valg 2023:

Gratulerer med viktig plass i kommunestyret

Valg 2023: Administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene avgir sin stemme (foto: privat).
|
Publisert:
12. september 2023

- Vi gratulerer alle nye og efarne folkevalgte med tilliten fra velgerne for de neste fire årene. Et levende lokalsamfunn er avhengig av at de deltar aktivt i kommunestyret, sier administrerende direktør Øivind Brevik.

Lokaldemokratiet er en hjørnestein i vårt styresett. Det gir innbyggerne muligheten til å påvirke beslutninger som gjelder deres nærmiljø og hverdag. Og ikke minst tjenestene som de mottar fra kommunen.
- I Samfunnsbedriftene er vi opptatt av at det skal være godt å bo og jobbe i hele landet. Vi jobber for å styrke kommunale virksomheter, som er nøkkelbedrifter for at hverdagen skal gå rundt for oss alle, sier Brevik.
- Våre medlemmer bidrar blant annet til at det er strøm i kontakten, at avfallet hentes hjemme hos deg av biler som går på biogass eller at redningen er nær om det skulle begynne å brenne.

Folkevalgte har et ansvar

Kommunestyrerepresentanter forvalter eierskapet til våre medlemmer. De har et direkte ansvar for hvordan bedriftene settes i stand til å levere tjenester til innbyggerne. Derfor er det en viktig jobb de nå skal begynne på.
Samfunnsbedriftene organiserer snaut 600 kommunale og interkommunale selskaper.
Selskapene er spredt over hele landet, og jobber blant annet med havn, avfall, brann og beredskap, energi, vann og avløp, kultur, natur, arkiv, arbeidsinkludering, krisesenter og IKT.

Leverer kjernetjenester

En fellesnevner er at disse selskapene leverer grunnleggende tjenester til innbyggere og næringsliv.
I tillegg til å holde hjulene i gang i samfunnet, er disse selskapene avgjørende for å få til overgangen til en sirkulærøkonomi, til å elektrifisere og til å få ned klimagassutslippene. Dette er kjernepunkter i FNs bærekraftsmål.
Som arbeidsgiverorganisasjon forvalter vi tariffavtaler for alle våre medlemsbedrifter. Dermed støtter vi opp under det organiserte arbeidsliv, som er en pilar i FNs bærekraftsmål om anstendig arbeid.

Klare for å samarbeide

- Nå ser vi ser frem til god dialog med kommunestyrer og ordførere samt nye som erfarne styremedlemmer i medlemsbedriftene våre.
- Vi ønsker folkevalgte lykke til med jobben. Vi er klare til et konstruktivt og godt samarbeide, avslutter Brevik.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern