Søk

Eierstyring i kommunalt eide selskaper

«Å eie er å ville»

Kvinne står på scene og snakker.
Agnete Sommerset holdt innlegg om eierstyring på Samfunnsbedriftenes årskonferanse den 18. juni (foto: Cato Ingebrigtsen).
|
Publisert:
25. juni 2024

I høst valgte vi 10.122 personer inn i kommunestyrer og fylkesting her i landet. Hvor mange av dem vet at de også har blitt bedriftseiere?

Vi stilte spørsmålet til Samfunnsbedriftenes juridiske direktør Agnete Sommerset i kjølvannet av foredraget hun har holdt på vår årskonferanse.

- Det er trolig ikke mange som vet det, svarer hun. Og legger til:

- Det er ikke noe rart; ingen snakker om selskaper i valgkampen, og knapt nok om tjenestene som selskapene leverer. Og det til tross for at selskapene forvalter hundrevis av milliarder på vegne av kommunene og innbyggerne, og leverer så grunnleggende tjenester, at om de ble borte, ville samfunnshjulene stanset.

Agnete har reist land og strand rundt for å kurse nye kommunepolitikere i eierorganer og styremedlemmer i våre medlemsbedrifter i eierstyring. På årskonferansen til Samfunnsbedriftene, som gikk av stabelen denne uken, holdt hun innlegg om nettopp eierstyring i kommunalt eide selskaper.
Men hva er egentlig eierstyring?
- Den tørre definisjonen er at eierstyring er å sørge for at eiernes - her kommunens - interesser forvaltes i tråd med formålene satt for selskapene. Men i realiteten handler eierstyring om å ta på alvor at man vil noe med selskapene sine, som Lyse-konsernet påpeker i sin eierstrategi «Å eie er å ville».

Hva er det viktigste for å få til god eierstyring?

- Eierne bør stille krav til selskapene, de bør være interessert i og spille på lag med selskapene sine. Det er videre viktig med god rolleforståelse og at eierne kjenner til lover og regler, følger styringslinjer, samt tar i bruk gode verktøy som finnes for eierstyring. Da får man god demokratisk kontroll, bedre tjenester og oppnår målene som eierne har for selskapet.

Kan du utdype dette med rolleforståelse?

- Det å sitte i et styre er en helt annen rolle enn å være folkevalgt i kommunestyret. Som styremedlem skal man tjene selskapets interesser og alle eierne. Mange selskaper har mange kommuner på eiersiden, fordi de ser at større selskap som opererer på tvers av kommunegrenser er mer effektivt, gir bedre tjenester til innbyggerne og er bedre rustet til å håndtere den omstillingen som samfunnet skal igjennom både med hensyn til klima og bygge opp og holde på kompetanse. Med mange eiere blir det ekstra viktig med god rolleforståelse.

Etter kommuneloven skal kommunen minst én gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret.

Hva er en eierskapsmelding og hvordan skiller den seg fra eierstrategi?

- Eierskapsmeldingen skal gi kommunens folkevalgte og alle innbyggerne en oversikt over hvilke selskaper kommunen har eierskap i og hva kommunen vil med eierskapet - mål og forventninger - samt viktige styringsprinsipper.

- Eierstrategier bør være selskapsspesifikke, og dreier seg om å utvikle det enkelte selskapet. Mange av dem har som nevnt flere kommuner som eiere. Det har blitt vanligere å utarbeide eierskapsstrategier for de største virksomhetene og vi vil oppfordre flere til å gjøre dette. Vi trenger mer samarbeid på tvers for å løse viktige samfunnsoppgaver i en verden som blir stadig mer kompleks. Da blir det ekstra viktig å ha en tydelig strategi for selskapet og dermed også «binde» både selskapet og eierfellesskapet til å følge opp og utvikle selskapet i tråd med strategien.

Hva er ditt viktigste budskap som du ønsker at deltagerne på Samfunnsbedriftenes årskonferanse tar meg seg hjem?

- Våre 600 medlemmer forvalter alene mellom 50 og hundre milliarder på vegne av kommuner og innbyggere. Da er det avgjørende at eierne styrer selskapene på en god og riktig måte. For selskapene gir god eierstyring arbeidsro, forutsigbarhet og rom for å lykkes bedre med oppdraget de har fått. Det er en vinn-vinn-situasjon at eierne lærer seg hva eierstyring er og hvordan det bør gjøres.

- Det er også viktig å ta inn over seg at dette politiske eierskapet går i 4-års sykluser. Bedriften kan tilrettelegge for god eierskapsutøvelse ved å sette dette i system. En systematisk tilnærming kan være lurt - hvor man for eksempel initierer ovenfor eierne at nå tar vi en eierdag med eieropplæring og alle i kommunestyret får være med slik at man forstår hva det innebærer å eie selskaper. Blir kommunepolitikerne bedre kjent med selskapene, med utfordringer og muligheter som de står overfor, kan dette også bidra til en felles problemforståelse og dermed også bedre måloppnåelse.

Hva tenker du om KS sin rolle?

- Vi har reist land og strand rundt for å kurse styremedlemmer i eierstyring, og fire av fem av de som mottar opplæring vurderer det som veldig nyttig. Men det er åpenbart et behov for mer opplæring – bare en av fire selskaper har gjennomgått dette – og de fleste sier at det ikke er tilstrekkelig.

- KS som eiernes organisasjon kan med fordel styrke sine medlemmer i eierrollen og sette eierstyring høyere på agendaen. Jeg mener opplæring i eierstyring burde være en obligatorisk del av Folkevalgtprogrammet. Det ville også vært en god idé å arrangere samlinger for kommuner regionsvis, med eierstyring som tema. Alle folkevalgte i kommunestyrene er eiere og bør vite hva det handler om – ikke bare de som har verv i selskapene. Så la oss alle snakke viktigheten av dette opp!

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern