Søk

Bransjeprogrammet for avfalls- og gjenvinningsbransjen

Ansatte i avfallsbransjen får nye kurstilbud i 2024

Mann i arbeidsklær står foran avfallsanlegg og ser inn i kameraet.
Illustrasjonsbilde fra Frevar. Foto: Eirik Kirkman
|
Publisert:
12. desember 2023

Utdanningsinstitusjoner og ulike læremiljø kan nå søke om tilskudd for å utvikle kompetansetilbud for ansatte innen avfall og gjenvinning. Det er viktig for å utvikle kompetansen i avfallsbedriftene.

– Rekruttering blir stadig mer utfordrende, det vet vi blant fra vår arbeidslivsundersøkelse. Derfor er det svært viktig at det finnes relevante kompetansetilbud for ansatte i bransjen vår, sier direktør Svein Kamfjord i Samfunnsbedriftene Avfall og gjenvinning.
Kamfjord deltar i Bransjeprogrammet for avfalls- og gjenvinningsbransjen. Samfunnsbedriftenes initiativ overfor utdanningsmyndighetene var avgjørende for at dette programmet i sin tid ble etablert.
Målet er å utvikle program som fremmer kompetansen hos ansatte innen avfall og gjenvinning. Permitterte og arbeidsledige kan også søke.
Se hva ansatte i bransjen kan søke på per i dag

Gå i dialog!

– Ingen vet bedre enn avfallsbedriftene hvilken kompetanse som bør styrkes fremover. Derfor oppfordrer vi våre medlemmer til å gå i dialog med relevante utdanningsinstitusjoner og læringsmiljø. Det er viktig at tilbudene som lages treffer spikeren på hodet.
Avfall og gjenvinning er en teknologitung bransje, og det skapes stadig nye tilbud. I tillegg skjer det mye på markedssiden, blant annet når det gjelder å utvikle nye verdikjeder. Det er også en voksende vilje til å utnytte avfall som en lokal eller regional ressurs.
– Nå ønsker vi at de som tilbyr utdanning søker om tilskudd for å opprette kurs og program som er relevante på disse områdene. Søknadsfristen for disse læremiljøene er 5. februar 2024.

Kan tas i jobb

Kurstilbudene som så skal opprettes vil for det meste være nettbaserte. Som idag vil alle kursene kunne tas i kombinasjon med jobb og alle vil være gratis.
– Ansatte i avfalls- og gjenvinningsbedriftene vil få muligheten til å høyne sin kompetanse gjennom disse nye kurstilbudene.
– Vi oppfordrer våre medlemmer til hele tiden å sjekke på utdanning.no, og under «bransjeprogram» om hvilke tilbud de ansatte kan søke på, avslutter Kamfjord.

Les mer om

Bransjeprogram for kompetanseutvikling

Programmet er en tilskuddsordning som skal gi gratis kurs og videreutdanning som er rettet mot arbeidslivet.
Målet er å utvikle kompetansen hos ansatte innenfor utvalgte bransjer.
Programmet er et trepartssamarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet.
Samfunnsbedriftene deltar i Bransjeprogrammet for avfalls- og gjenvinningsbransjen samt Bransjeprogrammet for informasjonssikkerhet og IKT-bransjen.
Se hva ansatte i bransjen kan søke på i dag
Les mer om bransjeprogrammet

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern