Søk

EU-valget 2024

Avfallspolitikk på sparebluss etter EU-valget?

Middeladrende kvinne intervjues.
Mye kan tyde på at Europakommisjonens president Ursula van der Leyen får sitte i fem nye år. Foto: Dati Bendo / Europakommisjonen
|
Publisert:
14. juni 2024

Europas største valg er gjennomført. 5.–7. juni gikk millioner av europeere til stemmeurnene for å si sin mening om hvilken retning Europa skal ta de neste fem årene. Vi gir en pekepinn om det betyr for avfallsbransjen.

Kommisjonspresident Ursula van der Leyens sentrum-høyre partigruppe EPP er fortsatt EU-parlamentets største partigruppe med 26 prosent av stemmene og har økt sin oppslutning.
Til tross for at samarbeidspartnerne fra Sosialdemokratene og den liberale «Renew»-gruppen har mistet oppslutning, beholder sentrumskoalisjonen fra 2019-valget majoriteten i parlamentet.
De Grønne hadde fremgang i de nordiske landene og Nederland, men har totalt sett mistet mange mandater og må sees på som valgets store taper. Selv om den konservative gruppen og ytre-høyre gruppen er styrket etter valget, holdt sentrumskoalisjonen stand og maktbalansen i EU-parlamentet er fortsatt i deres favør.
Det er også mange nye representantene fra nasjonale partier som ikke er tilknyttet noen av de europeiske partigruppene. Og det blir spennende å se hvem de vil slutte seg til.

Fem år til med Ursula?

Det ventes at Ursula von der Leyen fortsatt har nok støtte bak sitt kandidatur til å ta fatt på en ny periode som president for Europakommisjonen. For at det skal skje, må hun først bli nominert av et kvalifisert flertall av medlemslandene, før det nye parlamentet skal stemme over kandidaturet hennes.
De første analysene etter valget peker på nettopp det at sentrumskoalisjonen fortsatt er styringsdyktig og mye tyder på at de lange linjene i EUs klima- og miljøpolitikk vil ligge fast.
Færre grønne representanter og økt innslag av skepsis mot klima- og miljøpolitikken også innad i sentrums-partigruppene, kan likevel bety at tempoet på den grønne omstillingen vil avta noe.

Vedtatt avfallspolitikk

Det som kanskje er viktigst for den kommunale avfallsbransjen å vite, er at alt som er vedtatt ligger fast. Og på avfallsområdet så er det veldig mye som er vedtatt de siste årene.
Ny emballasjeforordning og ny grensekryssforordning er allerede banket igjennom. Det samme gjelder ny økodesignforordning.
Når det gjelder Rammedirektivet for avfall, har det forrige parlamentet allerede lagt frem sin posisjon og denne vil være førende for forhandlingene det nye parlamentet skal inngå med kommisjonen og rådet til høsten.

Mindre nytt regelverk

En trend å følge med på, som også gjelder for klima- og miljøpolitikken for øvrig, er at det nok vil bli mer oppmerksomhet på å gjennomføre allerede vedtatt regelverk, og mindre press på å vedta nytt regelverk.
Et lite frempek på dette fikk vi under EU-toppmøte i april hvor kommisjonen fikk instruks fra medlemslandene om å unngå overregulering. Dette kan være noe å følge med på når Rådet skal legge frem EUs strategiske agenda for de neste fem årene i slutten av juni.
Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs følger EU-politikken videre i samarbeid med våre nettverk i Brussel.

Les mer om

Joakim Sandvik Gulliksen
Næringspolitisk rådgiver
980 05 608
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern