Søk

Brann i avfallsanlegg - Veileder om risiko

To brannkonstabler i stige med røyk i bakgrunnen.
Foto: OBRE
|
Publisert:
1. desember 2020

Dette er en veileder for å øke oppmerksomhet og kunnskap om brannrisiko, og redusere brann i avfallsanlegg.

Brann i avfallsanlegg er krevende å håndtere. I tillegg til personskader kan slike branner skape store skader på materiell og miljø. Vi vet at godt samarbeid mellom brann- og redningstjenestene og avfallsanleggene er en nøkkelfaktor i å forebygge og håndtere brann. Dette er et verktøy for alle som ønsker å skape slike lokale og regionale samarbeid.
Tilsynsaksjon rettet mot avfallsbransjen i 2020: Tilsynene skal gjennomføres av brann- og redningsvesenet, fylkesmennene, Miljødirektoratet og DSB.
Vi har også laget en kort brosjyre i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB):
Se brosjyren på nett
  • Å gjøre noe er bedre enn ingenting - Erfaringene fra områder i landet som allerede har etablert samarbeid er at det er bedre å komme i gang med noen av punktene, enn å forvente å favne om alt.
  • Meld inn eventuelle behov for endringer - Denne digitale utgaven av veilederen oppdateres jevnlig med nytt regelverk og nye erfaringer. Det finnes også en papirbrosjyre som inneholder det viktigste fra veilederen. Den egner seg å bla i, til forberedelser og i samtaler om brannrisiko internt og med brann- og redningsvesenet. Meld inn feil, mangler og andre kommentarer til Samfunnsbedriftene.

«Branner i avfallsanlegg»

RISE-rapporten «Branner i avfallsanlegg» er et «must» for alle som har ansvar for avfallsanlegg. Den belyser risikoen knyttet til branner i avfallsanlegg, og identifiserer tiltak som kan forebygge brann og begrense skadeomfang og miljøpåvirkning. Risikoanalysen for anlegget bør omfatte mer enn brann, blant annet oppsamling av slokkevann og hvordan røyk fra brennende farlig avfall påvirker omgivelsene.
Rapporten har samlet erfaring fra brannene hos blant annet REVAC og Norsk Gjenvinning. Forskerne har sett på ulike avfallsanlegg og hvilke miljøpåvirkninger branner i avfallsanlegg kan gi. Du finner mange ulike tiltak beskrevet i rapporten, både for forebygging, beredskap og håndtering.

Les mer om

Hvem står bak?

Bak veilederen står arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen Samfunnsbedriftene, som har medlemmer blant annet fra avfallssektoren og fra brann og redning.
I tillegg har KLP Skadeforsikring og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) bidratt. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljødirektoratet ønsker at veilederen tas i bruk.

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern