Søk

Samfunnsbedriftene og KS har inngått samarbeidsavtale

Brann-Norge samlet i Samfunnsbedriftene

Illustrasjonsbilde fra Nedre Romerike Brann og Redning. Foto: Jill Johannessen / Samfunnsbedriftene
|
Publisert:
18. januar 2023

Fra 2. januar av jobber Samfunnsbedriftene for bedre rammebetingelser for alle landets brann- og redningstjenester. Samarbeidsavtalen med KS øker kjøttvekta når vi snakker med sentrale beslutningstakere.

- Grunnleggende sett er utfordringsbildet det samme for brann- og redningstjenesten uavhengig om man er organisert som en virksomhet i kommunen, en etat, et kommunalt foretak, i en vertskommunemodell eller et interkommunalt selskap, sier direktør for Samfunnsbedriftene Brann og redning Øistein Gjølberg Karlsen.
- Etter mitt syn er det største skillet i utfordringene for brann- og redningstjenesten om man er et heltids- eller deltidskorps og har kasernerte styrker eller ikke. Mange av Samfunnsbedriftenes brannmedlemmer har begge deler innenfor samme organisasjon.

Øker gjennomslagskraften

Med mange av de samme utfordringene uavhengig av organisasjonsform, vil det gi større gjennomslagskraft over sentrale beslutningstakere. Det gjelder om det befinner seg i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), på Stortinget, Justis- og beredskapsdepartementet eller blant eierne av de andre nødetatene som politiet og helse.
Samfunnsbedriftene Brann og redning har hatt som ambisjon å være den interesseorganisasjonen som taler på vegne av en mangefasettert brann- og redningstjeneste.
Med avtalen som nå er signert med KS, er vi et langt skritt nærmere å realisere denne ambisjonen. Og når har både Samfunnsbedriftene og KS styrket laget.

Stortingsmelding om brann og redning

En av de viktigste seierne vi i Samfunnsbedriftene har fått etter flere års målrettet påvirkningsarbeid har vært å få på plass en helhetlig gjennomgang av tjenesten i form av en stortingsmelding.
Regjeringen har gitt DSB i oppdrag å levere grunnlaget for en stortingsmelding for framtidens brann- og redningstjeneste. Dette arbeidet vil mest sannsynlig prege oppgavene, organiseringen, struktur og mye mer for tjenesten i de neste 10 til 15 årene.
- Vår ambisjon er å delta på så mange arenaer som mulig i dette arbeidet sammen med dyktige folk fra tjenesten for å sette retning og fart på dette arbeidet, sier Gjølberg Karlsen.

Samarbeid gir bedre tjenester

- Vi er klar over at det til tider også er ulike meninger om mange spørsmål i Brann-Norge, og vi vil forsøke å ta hensyn til det også i vår dialog med myndighetene.
- Det er likevel ingen hemmelighet at Samfunnsbedriftene Brann og redning har vært en tydelig stemme på at det bør være et større samarbeid over kommunegrensene om brann og redning enn det vi ser i dag.
- Vi ser at samarbeid gir bedre kvalitet på tjenesten, høyere kompetanse og bedre utstyr de fleste steder både i by og land, sier Gjølberg Karlsen.
- Måten og formen man samarbeider på er ikke det vesentlige. Her vil det være opp til tjenesten og dens eiere å finne riktige modeller.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern