Søk

Vanskelig å få godkjent yrkesskade og yrkessykdom

Yrkesskade innen brann og redning? Husk på dette

Foto: Rogaland brann og redning IKS
|
Publisert:
19. februar 2024

Tidlig registrering, yrkesskadeforsikring og god kontakt med Nav. Arbeidsgivere må være obs på flere ting for at brann- og redningspersonell skal ha noe håp om å få godkjent yrkesskade eller yrkessykdom.

Det er dessverre ikke slik at alle skader som skjer i arbeidstiden nødvendigvis blir godkjent av Nav som yrkesskade, som de fleste sannsynligvis forventer. Nav gjør alltid en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle basert på de opplysningene som blir sendt inn.
Det vi opplever som særlig utfordrende for brannpersonell, er at skaden ifølge lovgiver også må være en «påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid», jamfør folketrygdloven § 13-3 (2).
Dessuten tolker domstolene loven stadig strengere, slik at for eksempel beviskrav for kreftsyke brannfolk blir tilnærmet umulig å bevise.
Da yrkesskadelovgivningen for brann- og redningspersonell har alvorlige svakheter, står vi sammen med et samlet fagmiljø om å kreve lovendring.
  • Les også:
Yrkesskadelovgivning for brann og redning må endres

Noen generelle råd

Hvilket ansvar påligger deg som arbeidsgiver? Hva bør du som arbeidsgiver gjøre for å bidra til at den yrkesrelaterte sykdommen eller skaden for en av dine ansatte kan bli godkjent?
Disse rådene er å betrakte som generelle tips, og er på ingen måte uttømmende eller noen fasit.
  • Sørg for å registrere alle skader og sykdommer for dine ansatte
«Arbeidsgiver skal sørge for registrering av alle personskader som oppstår under utførelse av arbeid. Det samme gjelder sykdom som antas å ha sin grunn i arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen», jamfør arbeidsmiljøloven § 5.1.
Du kan for eksempel lese mer om dette på nettsiden til arbeidstilsynet og på register over eksponerte arbeidstakere. Har du gjort jobben din her, vil det kunne bidra til å underbygge saken med god dokumentasjon.
  • Plikt til å tegne yrkesskadeforsikring
«Arbeidsgiver plikter å tegne forsikring (yrkesskadeforsikring) til dekning av yrkesskade og yrkessykdom …», jf. yrkesskadeforsikringsloven § 3 (1) og Hovedtariffavtalen § 11.9.
  • Send alltid melding om yrkesskade eller yrkessykdom til Nav så snart som mulig
Det er viktig at dere setter dere godt inn i blant annet folketrygdloven kap. 13 og yrkesskadeforsikringsloven kap. 3. før dere sender inn en melding om yrkesskade/yrkessykdom til Nav.
Folketrygdloven §§ 13-3 og 13-4, kan være et fornuftig sted å starte, for her står vilkårene for rett til yrkesskadedekning. Det er derfor særlig viktig at meldingen til Nav beskriver yrkesskaden/yrkessykdommen basert på disse vilkårene.
Vi anbefaler videre at dere melder til forsikringsselskapet samtidig med melding til Nav, selv om det på skadetidspunktet er usikkert om det blir aktuelt å fremme krav på et senere tidspunkt. Det er derfor viktig å også ha kjennskap til Hovedtariffavtalen kapittel 1. §§ 10 og 11.
Se også faktaboks for å få rådgivning ved yrkesskade og yrkessykdom.

Les mer om

Rådgivning ved yrkesskade og yrkessykdom

Er du medlem av Samfunnsbedriftene og har behov for nærmere rådgivning eller bistand i forbindelse med yrkesskade/yrkessykdom?
I en slik prosess kan du få juridiske råd av Samfunnsbedriftenes Arbeidsgiverservice eller en av våre underleverandører og samarbeidspartnere.

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern