Søk

Nkoms dekningsundersøkelse 2023

Bredbåndsdekning i distriktene er blitt mye bedre

Bilde fra Nkomsdekningsundersøkelse på KS konferansesender 2.november. På scenen snakker digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung.
|
Publisert:
2. november 2023

Bredbånd i distriktene har økt betydelig på ett år. Samtidig er det fortsatt mange som står uten tilgang til godt bredbånd. For å nå den politiske ambisjonen, må mer midler frigjøres til bygging av bredbånd.

Tidligere i dag la Nkom fram sin årlige dekningsundersøkelse for bredbåndsektoren. Den viser hvor mange som har tilgang til bredbånd på ulike hastigheter i Norge.
Mest spenning er knyttet til tallene for tilgang til 100 Mbit/s. Det henger sammen med regjeringens politiske mål for bredbånd om at alle i Norge skal ha tilgang til 100 mbit/s innen 2025.
Tallene fra undersøkelsen kan man lese her.

Stor økning fra fjoråret

Tallene viser stor forbedring fra fjoråret i bredbåndsdekningen av 100 Mbit/s. Økningen er størst for virksomheter og for bredbånd i distriktene. Totalt for Norge har 96,6 prosent av alle husstandene tilgang til fast bredbånd med hastighet over 100 mbit/s.
- Det er svært positivt at så mange flere har tilgang til raskt internett og spesielt gledelig at det er størst økning i spredtbygde områder, sier Truls Wickholm.
Fra 2022 til i år økte bredbåndsdekning for virksomheter over 11 prosentpoeng opp fra 70,3 til 81,6 prosent. Men også tilgang i distriktene har økt betydelig. Fra 2022 til i år stiger bredbåndsdekning i distriktene over 10 prosentpoeng opp fra 71,5 til 82,2 prosent.
- Bransjen har investert rekord mye i år, og vi er stolte over at den største økningen er i områdene til våre medlemmer. Det viser viktigheten og ansvaret til de mindre og mellomstore bredbåndsselskapene, sier Wickholm.

Krever fortsatt mer støtte

Til tross for gode tall nasjonalt, står fortsatt en god andel uten tilgang til godt bredbånd. Disse menneskene bor ofte i fjerne områder som er svært krevende og dyrt å bygge infrastruktur. For å få bygget ut til de siste og nå de politiske målene om 100 mbit/s bredbånd til alle innen 2025, er det nødvendig med offentlig støtte.
I årets statsbudsjett stilte staten opp med 400 millioner, men Samfunnsbedriftene mener det vil kreve større midler for å nå målet innen 2025.
- Samtidig er ikke jobben gjort. Det er fortsatt over 80 000 mennesker som står uten tilgang på godt internett. For å få med alle og unngå et digitalt skille, må staten stille med de ekstra midlene som kreves, sier Wickholm.

Les mer om

Kristian Dahl Larsen
Foto av næringspolitisk rådgiver Kristian Dahl Larsen. Foto: Jill Johannessen.
Næringspolitisk rådgiver
950 27 339
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern