Søk

Bruk fylkesstyrene i KS!

Fylkesstyrerepresentanter i KS i halvfigur foran konferansesenter.
FYLKESREPRESENTANTER: Samfunnsbedriftenes representanter i KS’ fylkesstyrer: Line Bosnes Hegna (Vestfold-Telemark-Agder kontrollutvalgssekretariat), Anne Berit Steinseth (Renovasjonen i Grenland IKS), Rune Hvass (Arendal Havn), Anne Vigdis Ellingsen (Eigersund mæring og havn KF), Ann Catharina Lango (OVDDOS), Kristina Vee Lægreid (Øvre Romerike brann og redning), Hanne Rolsdorph (Givas IKS), Wenche Risdal Lund (IKA Kongsberg) og Ingalill Råket (Allvekst). Alf Vee Midtun (Rauma Energi AS) og Barry Larsen (Trollfjord AS) deltok på samlingen, men ikke på bildet. Foto: Pia Farstad von Hall.
|
Publisert:
18. januar 2024

Fylkesstyrene i KS er en viktig arena for å fremme saker og synspunkter fra kommunale bedrifter. – Medlemmene våre bør bruke denne kanalen oftere, sier Pia Farstad von Hall i Samfunnsbedriftene.

Tirsdag og onsdag var alle fylkesstyrene i KS samlet under ett tak for første gang på hele 23 år. Hensikten var å introdusere nyvalgte fylkesstyrerepresentanter for KS som medlemsorganisasjon, og informere om KS’ rolle både regionalt og nasjonalt. 
Fylkesstyrene legger til rette og forestår den løpende politiske virksomheten på fylkesnivå i KS, og er dermed det viktigste knutepunkt for medlemskontakt. Styrene sikrer at KS har nødvendig politisk støtte, og gir innspill og anbefalinger som det mener vil styrke kommunesektorens stemme overfor staten og i den offentlige debatten.

Bedriftene er representert

– På samlingen denne uka deltok også en rekke representanter fra Samfunnsbedriftene. Våre medlemmer er representert i hvert fylkesstyre, sier direktør for samfunnskontakt Pia Farstad von Hall i Samfunnsbedriftene.
– Vi tror mange av våre medlemmer kan ha stor nytte av å trekke veksler på disse representantene. De kan løfte fram både saker og synspunkter som behandles i KS-systemet.
– Vi er representert i KS’ organer nettopp fordi kommunale bedrifter kan ha andre utfordringer og synspunkter enn kommunene. I tillegg er noen av våre medlemmer en del av hovedavtalen til KS. Da bør våre medlemmer også kjenne sin besøkelsestid og bruke denne arenaen, sier hun.

Peker på Samfunnsbedriftene

I sitt innlegg for fylkesstyrerepresentantene, la styreleder Gunn Marit Helgesen i KS vekt på at Samfunnsbedriftene er en del av KS’ moderne familie.
– Det er nå ti år siden Samfunnsbedriftene ble en juridisk selvstendig organisasjon, men vi har opprettholdt til det gode samarbeidet. Blant annet deler Samfunnsbedriftene og KS på en stilling innen beredskap, og det er et samarbeid som er nyttig og viktig for både KS, Samfunnsbedriftene og kommunene.
– Det forrige Landstinget i KS vedtok også at Samfunnsbedriftene er kommunesektorens foretrukne arbeidsgiverorganisasjon for kommunale bedrifter, sier Helgesen.
Oversikt over Samfunnsbedriftenes fylkesstyrerepresentanter i KS

Les mer om

Pia Farstad von Hall
Bilde av Pia Farstad von Hall. Foto: Jill Johannessen.
Direktør for samfunnskontakt
971 00 904
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern