Søk

Produsenter og importører må dekke kostnader for produktenes livsløp

Dette mener vi om produsentansvar

Hånd som holder lyspære.
Hensikten med produsentansvar er at produsenter og importører skal ha ansvar for kostnader gjennom et produkts livsløp, også når det blir avfall. (Foto: Diego PH).
|
Publisert:
21. august 2021

Produsentansvar er et finansielt verktøy for å oppnå en bedre miljøpolitikk. Kommunene og deres avfallsselskap er viktige i dette landskapet. Her finner du det vi mener er viktig for å utvikle produsentansvarsordningene fremover.

  • Husholdningsavfallet er - og skal fortsatt være - et kommunalt ansvar.
  • Hovedregel: Avfallshierarkiet følges. Avvik fra hovedregel begrunnes i miljø- og kostnadsanalyser jf. Forurensningslovens §2,1.
  • Lokale og regionale forhold skal vektlegges ved valg av løsninger. Det skal være mulig å avvike fra nasjonale ordninger når det er bedre for miljøet.
  • Kostnadene knyttet til avfallshåndteringen av produktene skal dekkes av produsentansvarsordningen.
  • Kommunene skal følge selvkostprinsippet for håndtering av husholdningsavfall. Kommunene skal videre følge reglene for offentlige innkjøp, egen regi og enerett.
  • Nye produsentansvarsordninger skal utvikles ved behov og eksisterende ordninger skal forbedres der det trengs. Blant annet skal ordninger om farlig avfall, tekstiler og mat vurderes.
  • Miljøanalyser skal ta hensyn til utslipp til jord,luft, vann og belastninger på klima.
  • Ressursknapphet skal vektlegges ved vurdering av løsninger for avfallshåndtering.
  • Produsentansvarsordningene skal i sterkere grad enn før bidra til avfallsforebyggingog skape incentiver for å begrense miljøbelastningen i alle ledd.
Rapport fra Hjellnes Consult om Europakommisjonens nye avfallspolitikk (12. oktober 2015)

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern