Søk

Revidert nasjonalbudsjett 2024

En solplan uten slagkraft

Skjermdump av finansminister Trygve Slagsvold Vedum under fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett.
|
Publisert:
16. mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram uten mange store overraskelser. Regjeringen lanserer en tiltaksplan for solkraft, faser ut strømstøtten og tar bort ekstra arbeidsgiveravgift.

Det var få store nyheter for kraftbransjen i det reviderte nasjonalbudsjettet som regjeringen lanserte 14. mai. Men når det gjelder skatter og avgifter i statsbudsjettet, kan fraværet av store overraskelser være en god ting.

Den største nyheten var regjeringens tiltaksplan for solkraft.

Tiltaksplan eller plan uten tiltak?

Stortinget har vedtatt at man ønsker 8 TWh solkraft innen 2030. Regjeringen har fått i oppdrag å lage en plan for hvordan det skal gå til.
I revidert nasjonalbudsjett lanserte de en plan med flere punkter, men de fleste tiltakene var hverken nye eller veldig innholdsrike.
– Regjeringen lanserer en tiltaksplan i det reviderte budsjettet. Men det virker mer som en plan uten tiltakene som trengs for å løfte solkraft fram i det tempoet som man ønsker, sier direktør Truls Wickholm i Samfunnsbedriftene Energi.
I planen ramses det opp flere tiltak. Blant disse er:
  • en videre utredning for en delingsordning av sol på bygg,
  • videre vurdering av å innlemme solkraft i plan- og bygningsloven,
  • vurdere en høyere effektgrense for konsesjonsplikt for solkraft, og
  • vurdere å skattlegge overskuddskraft fra solkraft.
Samtidig listes tidligere fordelte midler opp som en støtte til tiltakene. Eksempler er økte midler til Enova og en styrking av Husbanken.

Vil det monne?

– Det er vanskelig å se en klar sammenheng mellom tiltakene som regjeringen presenterer, og Stortingets vedtak om å få fram 8 TWh solkraft innen 2030, sier Wickholm.
I tillegg meldte regjeringen at strømstøtten gjelder ut november i år. Hva som skjer etter det, er foreløpig uklart. Men det er sannsynlig at regjeringen vil komme med mer informasjon i oktober, under lanseringen av neste års statsbudsjett.
Til slutt lovet også regjeringen å avvikle den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 prosent på lønnsytelser over 850.000.
Denne avviklingen skjer 1. januar, og vil være positiv for Samfunnsbedriftene Energis medlemmer.

Les mer om

Kristian Dahl Larsen
Foto av næringspolitisk rådgiver Kristian Dahl Larsen. Foto: Jill Johannessen.
Næringspolitisk rådgiver
950 27 339
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern