Søk

Kurs:

Er du sertifisert innkjøper?

Hender som underskriver dokumenter.
Foto: Gabrielle Henderson / Unsplash
|
Publisert:
25. mai 2022

Har vi innkjøpskompetansen vi trenger? Velger vi rett strategi for våre innkjøp? Nå tilbyr Samfunnsbedriftene sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser.

Regelverket for offentlige anskaffelser er omfattende og kan være krevende å navigere i. Med riktig kompetanse kan godt gjennomførte anskaffelsesprosesser bidra til å utvikle virksomhetens tjenestetilbud.
- Offentlige anskaffelser kan være et krevende fagfelt å navigere i. Derfor ønsker Samfunnsbedriftene å spille medlemmene gode gjennom å tilby sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser, sier Didrik Greve Økland, advokat i Samfunnsbedriftene.

Dårlige innkjøp

Brudd på regelverket om offentlige anskaffelser kan medføre at det blir gjennomført dårligere innkjøp og negativ omtale i media for oppdragsgiver. I tillegg kan en offentlig oppdragsgiver ilegges overtredelsesgebyr eller en inngått kontrakt kan kjennes uten virkning.
- Prosedyrefeil kan medføre dyrekjøpte forsinkelser eller dårlige tjenestetilbud fra virksomheten, samt erstatningsansvar og omdømmetap for oppdragsgiver. Gjennom-arbeidede konkurransedokumenter som oppfyller forskriftens krav er nødvendig for å unngå prosedyrefeil med påfølgende avlysningsplikt og erstatningsansvar. Sertifiseringsordningen for offentlige anskaffelser vil være verdifull kompetanseheving for bedriftene og gjøre anskaffelser til en mulighet til innovasjon og utvikling, fortsetter Økland.

Avkorte kontrakt

Etter anskaffelsesloven kan retten avkorte en kontrakt og/eller ilegge overtredelsesgebyr ved brudd på anskaffelsesregelverket.
- Selv om sanksjonsregime ved å gjøre feil i anskaffelsesprosesser kan oppfattes som urimelige og uproporsjonale, er det viktigste at offentlige innkjøpere har kompetanse til å gjøre gode innkjøp innenfor handlingsrommet i regelverket. Sertifiseringsordningen for offentlige innkjøpere er et tiltak for å sikre gode innkjøp, fortsetter Økland.
I høst arrangerer Samfunnsbedriftene første kull sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser. Kurset leveres av Inventura og deres kompetanseprogram, Innkjøpsskolen.
- Vi ønsker medlemmene velkommen til å delta på sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser. Sammen med Inventura legger vi til rette for verdiskapende kompetanseheving. Det er begrenset antall deltakere så meld dere på allerede nå, avslutter Økland.

Les mer om

Sertifisering i offentlige anskaffelser

SOA er en nasjonal sertifiseringsordning for offentlige innkjøpere. Ordningen skal bidra til å heve og å dokumentere innkjøpskompetansen i Norge. Fagplan og kartleggingstest er gode verktøy for kompetansebygging. Etter fullført sertifiseringstest får man sertifiseringsbevis som dokumentasjon på oppnådd kompetanse.
Det er Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) som har ansvar for SOA. Norsk Test er testleverandør og leverer kartleggings- og sertifiseringstesten.
SOA Basis er den første modulen i Sertifiseringsordningen for offentlige anskaffelser. SOA Basis består av en fagplan, kartleggingstest og sertifiseringstest. Fagplanen beskriver relevante emner og kompetansemål en innkjøper skal kjenne til for å gjennomføre anskaffelser på en god måte.

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
E-post: Invoice.155358@vismabpo.no
EHF: 9908912868222
Samfunnsbedriftene 155358
c/o Azets Insight AS Postboks 8930
7439 Trondheim
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern