Søk

Lederintervjuet: Jan S. Dølør

Fokus på både fortid og framtid

Portrett av Jan S. Dølør med Alta museum i bakgrunnen.
– Vi skal stadig utvikle oss faglig for å bli oppfattet som relevante, ansvarlige, søkende og nysgjerrige i forhold til ny kunnskap og nye formidlingsformer, sier direktør Jan S. Dølør ved Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum.
Skrevet av:
Steinar Q. Andersen
|
Publisert:
16. oktober 2020

For direktør Jan S. Dølør på Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum er både verdensarv og bærekraftig reiseliv en del av hverdagen.

– Vårt arbeid med bærekraft er en miks mellom små og store grep. Vi jobber sammen med lokale samarbeidspartnere for å utvikle Alta til et bærekraftig reisemål. Samfunnsansvar er også en bærebjelke for oss, og vi jobber for tiden med å konkretisere dette begrepet gjennom en revisjon og fornying av strategiplanen, sier Dølør.
Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum har 28 ansatte og er plassert like vest for Alta sentrum. Ved museet ligger ett av de fem bergkunstområdene i Alta som ble innskrevet på UNESCOs Verdensarvliste i 1985, og selskapet har verdensarvkoordinatoren for både bergkunsten i Alta og Struves Meridianbue - to av de åtte norske oppføringene på verdensarvlista. Senteret er et interkommunalt selskap (IKS) hvor Alta kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune har 50 prosent ansvarsandel hver.
Jan S. Dølør har utdanning innen ledelse, organisasjon, strategi og økonomi fra blant annet Forsvaret, Handelshøyskolen BI, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Finnmark. Han har lang erfaring fra prosjektledelse, prosessledelse og utviklingsarbeid lokalt og regionalt. Da han tiltrådte stillingen ved Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum i juni 2019, kom han fra stilling som regionansvarlig for Finnmark i Forskningsrådet. Dølør har også vært administrerende direktør i Origo Nord AS.
Hvilken type leder er du?
– Tja, det burde jo andre svart på. Men jeg mener at jeg kan beskrives som analytisk, lyttende, tydelig, strategisk og resultatorientert. Jeg tror også at jeg er god på å skape entusiasme for å nå felles målsetninger.
Hvilke fremtidsvisjoner har du for selskapet?
– Vi skal konkretisere og fylle den samfunnsrollen som vi har. Vi skal stadig utvikle oss faglig for å bli oppfattet som relevante, ansvarlige, søkende og nysgjerrige i forhold til ny kunnskap og nye formidlingsformer.
Hva er det mest inspirerende i jobben din?
– Det er uten tvil de flinke folkene jeg jobber sammen med. I tillegg er det en flott miks mellom strategiske og operative oppgaver.
Hvordan jobber dere med kompetanseutvikling i din bedrift?
– Vi forsøker å få til en strategisk kompetanseutvikling, og samtidig ivareta ønskene til våre ansatte. For tiden har vi to ansatte som gjennomfører Forskningsrådets ordning for Offentlig sektor-ph.d., og det er et stort løft for oss.
Hvordan tror du arbeidslivet vil endre seg fremover, og hvordan vil dette påvirke ledelse?
– Kunnskapen øker, og det krever andre grep og tilnærminger for ledere. Jeg tror også det blir en stadig økende teknologisk utvikling, og det vil skape nye arbeidsformer – og dermed også nye krav til ledere. Vi har jo sett en klar forsmak på dette i forbindelse med koronapandemien.
Hva tenker du om framtidsutsiktene til kommunalt eide bedrifter?
– Jeg tror de er gode. Det vil selvsagt alltid være slik at både reformer og endrede politiske føringer skaper nye rammevilkår, men akkurat i vår bransje oppfatter jeg at det er gode framtidsutsikter.
Har du hatt nytte av medlemskapet i Samfunnsbedriftene, og i så fall hvordan?
– Ja, helt klart. Vi bruker Samfunnsbedriftene til tolking av lover og regelverk, og vi har hatt veldig stor nytte av medlemskapet under koronapandemien. Et eksempel er avklaringen om permitteringsadgang, hvor det ble gjort en veldig god jobb. Det er også satt i gang et internt nettverksarbeid mellom medlemmer innen museum og verdensarv, og det har jeg store forventninger til.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
E-post: Invoice.155358@vismabpo.no
EHF: 9908912868222
Samfunnsbedriftene 155358
c/o Azets Insight AS Postboks 8930
7439 Trondheim
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern