Søk

Statsbudsjett 2023:

Forventninger til statsbudsjettet for 2023

Stortinget sett fra Løvebakken.
Foto: Jill Johannessen
|
Publisert:
29. september 2022

Den 6. oktober legges statsbudsjettet for 2023 frem av regjeringen. Samfunnsbedriftene Energi mener fire hovedområder bør prioriteres i statsbudsjettet: samfunnsrasjonell utbygging og finansiering av strømnettet, mer produksjon av fornybarenergi, kompetanseheving i kraftsektoren og økt støtte til bredbånd i distriktene. 

Fire hovedområder å prioritere:

Samfunnsrasjonell utbygging og finansiering av strømnettet

  • Energikrisen har blottlagt flere svakheter ved energisystemet i Norge. Begrenset overføring av kraft mellom nord og sør i landet er et tydelig eksempel. Flere steder i landet er nettkapasiteten svært begrenset. Strømnettet må styrkes i rask fart og dimensjoneres for fremtidige oppgaver som skal løses. Når samfunnet skriker etter mer strømnett, mener Samfunnsbedriftene Energi det er samfunnsmessig rasjonelt å forskuttere utbyggingen av sentral- og regionalnettet. Vi forventer derfor at regjeringen klargjør midler til forskuttering av strømnettet. 
  • Høye kraftpriser har gitt økonomiske utfordringer for nettselskapene som må betale kostnadene for tap i strømnettet. Regjeringen må ta grep å unngå at nettkostnaden blir velte over på husholdningene. Samfunnsbedriftene Energi forventer derfor at for å beskytte folk fra økte strømkostander vil regjeringen sikre tilstrekkelig kompensasjon til nettselskapene for nett-tapet.
  • Nettleien i distrikter og byer varierer på bakgrunn av befolkningsmassen som fordeler kostnadene for det lokale strømnettet. Resultatet er at folk i distriktene får en høyere kostnad for tilgang til strøm. Samfunnsbedriftene Energi mener det er en urimelig skjevdeling av en nødvendig basistjeneste. Samfunnsbedriftene har spilt inn en ny modell for en likere nettleie til regjeringen. Vi forventer derfor at regjeringen tar vår modell til etterretning, og følger opp sitt løfte i Hurdalsplattformen, for å sikre en jevnere nettleie i hele landet. 
  • Regjeringen har store ambisjoner for elektrifisering og nye grønne industriprosjekter. Det vil kreve mer strøm og mer nett. For å legge til rette for nye prosjekter og en rask omstilling av energisektoren kreves nye, smidige og forbedrede saksbehandlingsprosesser. Prosessene vil kreve mer ressurser fra behandlingsinstitusjoner. Et behov som må bli møtt med økte midler. Samfunnsbedriftene Energi forventer derfor at regjeringen sikrer tilstrekkelige ressurser til NVE og OED for å sikre fremdrift og «fast track» av viktige prosesser i kraftsektoren. 

Mer produksjon av fornybar energi

  • Det er et behov for ny fornybar kraft. Statnett har varslet at Sør-Norge kan gå mot underskudd av kraft i 2025. Regjeringen har varslet om skatteinnstramminger for produksjon av vannkraft og vindkraft, hvilket kan begrense incentivet til investeringer i fornybar energi. Samfunnsbedriftene Energi mener derfor regjeringen må prioritere lavt hengende frukt for å sikre mer kraftproduksjon. Vi har spilt inn til Finansdepartementet å innføre et bunnfradrag for grunnrenteskatten. Det vil sikre mindre forskjeller mellom større og små anlegg, samt føre til mer kraftproduksjon. Samfunnsbedriftene ber derfor regjeringen innføre et bunnfradrag for grunnrenteskatten til vannkraft for å utløse mer kraftproduksjon. 

Kompetanseheving i kraftsektoren

  • Kraftsektoren står i en krevende omstilling som stiller nye krav til kompetanse hos energivirksomhetene. Bransjeprogrammet for elektro gir mindre og mellomstore virksomheter tilgang til kompetansehevende og praktiske kurs, helt kostnadsfritt. Det er et viktig omstillingsbidrag. Samfunnsbedriftene Energi ber regjeringen fortsette å sikre kompetanseheving hos lokale arbeidsplasser gjennom å bevare og utvikle bransjeprogrammet. 

Støtte til bredbånd i distriktene

  • Tilgang på digital infrastruktur er en forutsetning for næringsutvikling, men også flere offentlige og private tjenester. Folk i byer har vesentlig bedre tilgang til høyhastighetsbredbånd enn distriktene. Det skaper et uønsket digitalt skille som må lukkes. Regjeringen må derfor sette en ambisjon for å sikre alle tilgang til minimum 1 Gbit/s innen 2025, og følge opp med underbyggende tiltak. Samfunnsbedriftene Energi mener at regjeringen må støtte opp under denne ambisjonen ved å øke tilskuddsordningen for bredbånd til minimum 1 milliard per år i perioden 2023-2025. 

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern