Søk

Innspill til regjeringens distriktsmelding

Gode samfunnsbedrifter viktige for innovasjon i distriktene

Lyspære i solnedgang.
Foto: Ameen Fahmy
|
Publisert:
17. juni 2022

Attraktive distriktssamfunn er avhengig av samfunnsbedrifter med god organisering og riktig kompetanse som får hverdagen til å gå rundt samtidig som de bidrar til næringsutvikling i distriktskommuner. 

Samfunnsbedrifter er aktører med offentlig eierskap som får distriktskommunene til å gå rundt. Hver dag sikrer disse bedriftene at vi har rent vann i springen, en trygg og stabil tilgang på elektrisitet til kaffetraktere og elbiler, samt sørger for at noen henter og resirkulerer søppelet ditt, for å nevne noe.
Samfunnsbedrifter spiller også en viktig rolle i lokal beredskap, i form av krisesentre som tar imot når det trengs, og en brann- og redningstjeneste som ofte er de aller første til stede ved ulykker og faretruende situasjoner. Havnene er også viktige i å bidra med stabil og miljøvennlig infrastruktur for næringslivet via sjøveien.
Alle disse bidrar med kritiske tjenester som er nødvendige for å opprettholde bærekraftige lokalsamfunn som folk har lyst til å bo og jobbe i.
Samfunnsbedriftene har spilt inn dette til regjeringen, som er i startfasen med sitt arbeid til en ny distriktsmelding.

Kompetanse som stikkord

− For oss er det viktig å understreke at også de kommunalt eide bedriftene er avhengig av rett kompetanse for å kunne utvikles og bidra til innovasjon lokalt, sier Øivind Brevik, daglig leder i Samfunnsbedriftene.
I en arbeidslivsundersøkelse gjennomført blant Samfunnsbedriftenes medlemsbedrifter kommer det frem at fire av ti sliter med å rekruttere rett kompetanse. Samtidig er det store geografiske forskjeller.
− Vi ser med bekymring på at over halvparten av våre selskaper i de nordligste fylkene ikke har den kompetansen de trenger, og at 2 av 3 selskaper at de har problemer med å rekruttere riktig type arbeidskraft. Dette håper vi regjeringen setter på agendaen i distriktsmeldingen, fortsetter Brevik.
Lokalt næringsliv opererer ikke i et vakuum, og er avhengig av forutsigbare tjenester fra samfunnsbedrifter for å kunne utvikle seg videre. Samspillet mellom privat næringsliv og kommunale tjenestetilbydere er derfor helt avgjørende for å bidra til levende lokalsamfunn, og begge deler ser et økende behov for relevant arbeidskraft, står det videre i innspillet som er overlevert regjeringen.

Viktige for verdiskaping

Distriktene har ressurser, kompetanse og arbeidsplasser som bidrar til verdiskaping i hele landet. En analyse fra Menon Economics viser at kommunal avfallsbransje bidrar til å skape 6-7 milliarder kroner lokalt som følge av bransjens tilstedeværelse i hele landet.
Store deler av kraftproduksjonen skjer i distriktene, og mye av industri og næringsliv ligger langs kysten. For å utnytte dette potensialet trenger bedriftene god infrastruktur og riktig kompetanse. Samtidig bidrar kreative kommunale næringer som kultur- og idrettshus samt friluftsrådene til at innbyggere har tilbud også utenfor arbeidstid, som igjen gjør lokalsamfunn i distriktene til gode plasser å bo.
− En bedre utnyttelse av tilgjengelige midler i kommunale selskaper vil også kunne gi nye investeringer som vil øke attraktiviteten til lokalsamfunn. For eksempel kan investeringer i den lokale havna tiltrekke seg både turisme, forskningsaktivitet og næringslivsaktører, avslutter Brevik.

Les mer om

Distriktsmeldingen

Kommunal- og distriktsdepartementet har nylig startet opp arbeidet med å revidere den norske distriktspolitikken.
Dette skal skje gjennom en stortingsmelding.
Regjeringen melder at de ønsker å sette fokus på innovasjon og planer for å styrke distrikt-Norge for fremtiden.
Etter nyttår vil det bli gjennomført innspillsmøter med lokale og regionale aktører.

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern